Clock-Time

Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 14: 25-33:  Lời Chúa hôm nay chính là nhắc nhở mỗi người chúng ta về một sự chọn lựa, khi Chúa Giêsu nói: “Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta”.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN A


LỄ THÁNH CARÔLÔ BORRÔMÊÔ, GIÁM MỤC

NGÀY 04/11/2020

 
 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 14: 25-33)

Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: "Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta. Và có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không? Kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế giễu người đó rằng: "Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi". Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên không ngồi suy nghĩ, xem mình có thể đem mười ngàn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai mươi ngàn quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hòa. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta".

Suy niệm


Có một vị linh hướng nói với các ứng sinh chuẩn bị vào Đại chủng viện rằng: “Từ bỏ rất nhiều, từ bỏ mọi thứ, mà con không từ bỏ chính mình thì đến một lúc nào đó con sẽ gom lại tất cả những gì mình đã từ bỏ trước đó”. 

Lời Chúa hôm nay chính là nhắc nhở mỗi người chúng ta về một sự chọn lựa, khi Chúa Giêsu nói: “Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta”. Quả thế, theo Chúa là chọn lấy những điều Chúa muốn và từ bỏ những điều trái ngược với điều Chúa mong muốn, nếu không có sự từ bỏ trong chọn lựa thì xem như không phải là chọn lựa, vì chọn một điều gì đó đòi hỏi thì ít nhất phải từ bỏ điều trái ngược với điều mình muốn chọn.

Đám đông dân chúng đi theo Chúa Giêsu, cứ tưởng rằng noi gương Người, sống như Người cũng dễ dàng thôi, trong lúc hăng hái nhất thời, mọi chuyện cứ tưởng như là rất bình thường mà thôi. Thế nhưng, đối với Chúa Giêsu, để bước theo và làm môn đệ Chúa cần phải có những từ bỏ, nếu theo Chúa mà không từ bỏ những rào cản để gần Chúa thì làm sao xứng đáng với Chúa.

Trong bất kỳ một nghi thức tuyên xưng nào cũng cần có lời xác quyết cách tự do về những điều tin: tin vào Thiên Chúa và những gì thuộc về Thiên Chúa; và những điều cần từ bỏ: từ bỏ ma quỷ và những gì thuộc về ma quỷ.

Là người Kitô hữu, hơn ai hết, chúng ta có một mục tiêu rất rõ ràng cho đời sống của mình. Mục tiêu đó là hạnh phúc thiên đàng, là niềm vui bất diệt của đời sau.

Chúa mời gọi mỗi người chúng ta trở nên xứng đáng với Chúa qua việc từ bỏ những giá trị tạm thời của đời này để chọn lấy gia tài của đời sau. Và sự chọn lựa đó đòi hỏi mỗi người chúng ta can đảm cởi bỏ những ràng buộc chính mình để toàn tâm phục vụ nước Thiên Chúa.

Lạy Chúa, chúng con vẫn biết từ bỏ là một sự thách thức khó khăn, nhất là khi phải từ bỏ những điều thân thiết với chính mình, xin ban cho chúng con sự sáng suốt và can đảm trong sự chọn lựa của chính mình. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường