Clock-Time

Thứ Tư Tuần XXXII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 17: 11-19: Đoạn Tin Mừng kể lại việc mười người phong cùi được Chúa Giêsu chữa lành bệnh. Thế nhưng chỉ có một người biết quay trở lại để tri ân người đã cứu giúp mình, mà người đó lại là người Samaria, tức là người ngoại giáo...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN A


NGÀY 15/11/2017

 
 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 17: 11-19)

Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia, thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa Người rằng: "Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi". Thấy họ, Người bảo họ rằng: "Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế". Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người. Mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: "Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại này". Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: "Ngươi hãy đứng dậy mà về vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi".

Suy niệm

Đoạn Tin Mừng kể lại việc mười người phong cùi được Chúa Giêsu chữa lành bệnh. Thế nhưng chỉ có một người biết quay trở lại để tri ân người đã cứu giúp mình, mà người đó lại là người Samaria, tức là người ngoại giáo. Trong khi đó, chín người Do Thái được chữa lành lại không trở lại để nói lên lòng biết ơn của mình. Họ không trở lại, có lẽ vì họ quá đặt nặng đến việc đi trình diện tư tế, để được công nhận đã khỏi bệnh và được hòa nhập vào cộng đồng trở lại. Họ không trở lại cũng có thể vì quá vui mừng nên tìm đến gia đình bạn hữu mà quên Đấng đã cứu mình. Nhưng dù lý do nào đi nữa, sự thật họ vẫn là những con người được ơn mà quên mất ai đã ban ơn cho mình.

Dưới cái nhìn của Chúa Giêsu, một người ngoại đạo đã trở thành có đạo vì đã biết sống tình người. Chúa Giêsu đã nói với người phong cùi Samaria rằng: "Lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi". Lòng tin ở đây được diễn tả cụ thể qua việc biết trở lại tìm Chúa Giêsu và thể hiện niềm tri ân của mình.

Người Samaria bị bệnh khi ra về được lành không những ngoài thân xác mà anh ta còn được chữa lành trong tâm hồn. Từ nay tâm hồn của anh ta được mở ra vì đã biết sống tình liên đới với tha nhân. Trong khi đó 9 người Do Thái kia được hồi phục nơi thân xác, nhưng vẫn tiếp tục cắt đứt tâm hồn họ khỏi mọi liên đới và ràng buộc với tha nhân, và đó chính là sự cùi hủi đáng thương nhất của con người.

Lời Chúa mời gọi chúng ta sống niềm tin một cách thiết thực. Niềm tin của chúng ta chỉ có thể và được thể hiện qua tình liên đới. Chúng ta không thể tuyên xưng niềm tin vào Chúa mà lại khước từ anh chị em mình, cũng như khước từ những giá trị của cuộc sống. Và thể hiện lòng mến Chúa bằng cách sống tình người, đó là sứ mệnh của chúng ta trong xã hội. Chúng ta được mời gọi không ngừng xây dựng một xã hội nhân bản hơn, trong đó con người biết sống tử tế hơn, yêu thương hơn và quảng đại hơn.   

Nhưng trên hết, rất ước mong rằng, mỗi người chúng ta đừng bao giờ lãng quên tình Chúa, mà luôn biết tri ân và cảm tạ tình yêu Chúa trong suốt cuộc đời mình. Cố gắng làm sao để cuộc đời của mỗi người luôn là bài ca dâng hiến để tạ ơn về những ơn lành Chúa ban. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường