Clock-Time

Thứ Tư Tuần XXXII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 17: 11-19: Các Kitô hữu hôm nay đang sống trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Họ được mời gọi nhìn ra lòng thương xót của Thiên Chúa trong cuộc sống, nhờ đó, tâm hồn họ được lớn lên và có khả năng trao ban lòng thương xót.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN B


NGÀY 14/11/2018

 
 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 17: 11-19)

Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia, thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa Người rằng: "Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi". Thấy họ, Người bảo họ rằng: "Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế". Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người. Mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: "Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại này". Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: "Ngươi hãy đứng dậy mà về vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi".

Suy niệm

Bệnh tật là một trong bốn vấn nạn của con người ở mọi thời đại: sinh – lão – bệnh – tử. Phải chiến đấu với bệnh, con người cũng chịu luôn những hậu quả của bệnh thành bệnh tật. Điều này, Chúa Giêsu hiểu nỗi lòng của con người nói chung, và cách riêng là 10 người phong cùi trong Tin Mừng hôm nay.

Ngài chạnh lòng thương khi họ thân thưa và kêu cầu: “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi”. Do ảnh hưởng của bệnh phong cùi, tiếng nói của họ chắc chắn là không còn mạnh mẽ, hay được phát âm rõ ràng như người khoẻ mạnh. Chính vì lẽ ấy, dù đang ở đàng xa họ, Chúa Giêsu vẫn nghe rõ từng âm thanh của họ vọng đến Ngài, chạm đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Không cần hiểu rõ thân phận hay dân tộc nào, Chúa Giêsu chữa 10 người phong cùi được sạch, còn dặn họ phải đi trình diện với tư tế, để có thể trở về với cuộc sống như bao người khác, trở về với gia đình. Thật sự còn điều gì khác khiến chúng ta quan tâm ?

Tin Mừng thuật lại điều đặc biệt nhất của phép lạ này là: Chỉ có người ngoại quay trở lại tạ ơn Chúa Giêsu. Trong trường hợp này, chúng ta có thể hiểu là người này đại diện cho 9 người khác không? Chắc là không! Vì nếu đó là người đại diện, Chúa Giêsu đã không hỏi câu này: “Thế còn 9 người kia đâu” ? Đây là bài học nhân bản: lòng biết ơn. Thiên Chúa chữa lành toàn vẹn con người chúng ta từ thể lý đến tinh thần, toàn vẹn con người chứ không phải một phần. Tại sao, chúng ta lại có thể quên đi những điều phải nhớ…Hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh…!

Các Kitô hữu hôm nay đang sống trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Họ được mời gọi nhìn ra lòng thương xót của Thiên Chúa trong cuộc sống, nhờ đó, tâm hồn họ được lớn lên và có khả năng trao ban lòng thương xót.

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường