Clock-Time

Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 19: 11-28: “Sao người không gởi bạc Ta ở ngân hàng”, đó là câu hỏi mà Chúa Giêsu sẽ chất vấn mỗi người chúng ta về việc quản lý những nén vàng mà Thiên Chúa đã trao cho chúng ta qua trang Tin Mừng hôm nay.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN B


NGÀY 21/11/2018

 
 
Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 19: 11-28)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán thêm một dụ ngôn nữa, vì Người đã đến gần Giêrusalem mà dân chúng lại cứ tưởng là Nước Thiên Chúa sắp xuất hiện trong giây lát. Vậy Người phán rằng: "Có Người quý tộc kia đi phương xa để được phong vương rồi trở về. Ông cho gọi mười người tôi tớ đến, giao cho họ mười nén bạc và dặn rằng: "Hãy làm lợi cho đến khi ta trở về". Nhưng các người dân của ông ấy ghét ông sai người đi theo mà rằng: "Chúng tôi không muốn ông ấy làm vua chúng tôi". Được phong vương rồi ông trở về, cho gọi các tôi tớ mà trước kia ông đã giao tiền cho, để biết mỗi người làm lợi được bao nhiêu. Người thứ nhất đến và thưa: "Tâu vua, nén bạc của vua đã sinh lợi được mười nén". Nhà vua bảo: "Được, hỡi người tôi tớ tốt lành, ngươi đã trung tín trong điều nhỏ mọn, ngươi sẽ được quyền cai trị mười thành". Người thứ hai đến thưa vua: "Tâu vua, nén bạc của vua đã sinh lợi được năm nén". Nhà vua đáp: "Ngươi cũng vậy, hãy cai quản năm thành". Người thứ ba đến thưa vua: "Tâu vua, đây nén bạc của vua, tôi còn giữ trong khăn, vì tôi sợ ngài là người hà khắc, ngài lấy cái ngài không gởi, gặt cái ngài không gieo". Vua phán rằng: "Hỡi người đầy tớ bất lương, Ta cứ lời ngươi mà xử ngươi. Ngươi đã biết ta là người hà khắc, lấy cái ta không gởi, gặt cái ta không gieo, sao ngươi không gởi bạc ta ở ngân hàng, để rồi khi ta trở về, ta có thể lấy cả vốn lẫn lời?". Vua liền bảo những người đứng đó rằng: "Hãy lấy nén bạc của nó mà trao cho người đã có mười nén". Họ tâu rằng: "Tâu vua, người ấy đã có mười nén rồi". Vua đáp: "Ta nói cùng các ngươi: Ai có sẽ cho thêm và người đó sẽ được dư dật; còn ai không có, người ta sẽ lấy đi cả cái nó đang có. Còn những kẻ nghịch cùng ta, không muốn ta làm vua, hãy đem chúng ra đây và giết chúng trước mặt ta". Nói thế rồi Chúa liền dẫn họ lên Giêrusalem.

Suy niệm

“Sao người không gởi bạc Ta ở ngân hàng”, đó là câu hỏi mà Chúa Giêsu sẽ chất vấn mỗi người chúng ta về việc quản lý những nén vàng mà Thiên Chúa đã trao cho chúng ta qua trang Tin Mừng hôm nay.

Quả thế, khi tạo dựng nên con người chúng ta trong cuộc đời này, Thiên Chúa đã trao ban cho mỗi người chúng ta những nén bạc tình yêu, nhiều hay ít tùy vào khả năng mỗi người. Những nén bạc ấy là sự sống, là tài năng, là sức khỏe, v.v. và Thiên Chúa muốn chúng ta hãy làm sinh lợi những nén bạc ấy ngang qua cuộc đời chúng ta.

Để làm sinh lợi những nén bạc Thiên Chúa ban, chúng ta được mời gọi làm sinh lợi với năng lực và khả năng của mình, nghĩa là hãy cố gắng chu toàn cách chu đáo những bổn phận hàng ngày của mình. Đừng bao giờ soi mói hay so sánh với người khác để rồi gạnh tỵ, chán nản và thất vọng, rồi bỏ việc bổn phận của mình. Thiên Chúa không bao giờ đòi hỏi những gì vượt quá sức của chúng ta. Hãy tin tưởng vào sự yêu thương quan phòng của Thiên Chúa trong cuộc sống, mà không ngừng nỗ lực và cố gắng làm mọi sự theo khả năng của mình. Hãy luôn tin tưởng lạc quan rằng, nhìn lên người khác tôi có thể không bằng họ, nhưng nhìn xuống anh em mình, tôi nhận thấy cuộc sống của mình còn tốt hơn biết bao người.

Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì đã tin tưởng và trao phó cho chúng con những nén bạc tình yêu và hạnh phúc trong cuộc đời này. Chúa lại hoàn toàn tin tưởng để con sử dụng và làm sinh lợi các nén bạc ấy. Xin đừng để con rơi vào tình trạng biến nhác và thất vọng để rồi buông xuôi cuộc sống Chúa đã ban cho con. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường