Clock-Time

Thứ Tư Tuần XXXIV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 21: 12-19: Đoạn Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu tiên báo các môn đệ sẽ bị ngược đãi và bách hại. Điều này đã trở thành hiện thực trong suốt chiều dài lịch sử của Giáo Hội Chúa Kitô. Niềm tin và nỗ lực sống giáo huấn của Chúa Giêsu nơi đời sống của các Kitô hữu qua muôn thế hệ...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN A


NGÀY 29/11/2017

 


Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 21: 12-19)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Người ta sẽ tra tay bắt bớ, ức hiếp và nộp các con đến các hội đường và ngục tù, điệu các con đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy: các con sẽ có dịp làm chứng. Vậy các con hãy ghi nhớ điều này trong lòng là chớ lo trước các con sẽ phải thưa lại thế nào. Vì chính Thầy sẽ ban cho các con miệng lưỡi và sự khôn ngoan, mọi kẻ thù nghịch các con không thể chống lại và bắt bẻ các con. Cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu sẽ nộp các con, và có kẻ trong các con sẽ bị giết chết. Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất. Các con cứ bền đỗ, các con cũng sẽ giữ được linh hồn các con".

Suy niệm

Đoạn Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu tiên báo các môn đệ sẽ bị ngược đãi và bách hại. Điều này đã trở thành hiện thực trong suốt chiều dài lịch sử của Giáo Hội Chúa Kitô. Niềm tin và nỗ lực sống giáo huấn của Chúa Giêsu nơi đời sống của các Kitô hữu qua muôn thế hệ, đã gây ra không ít những ghen tức, căm hờn và đàn áp từ những người chống đối.

Nhưng Chúa Giêsu đã có cái nhìn rất lạc quan về những điều xem ra thật bất hạnh này: “Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy” (Lc 21, 13). Quả thật, việc các môn đệ Chúa Kitô bị bách hại là dấu chỉ rõ ràng cho thấy họ thuộc về Người, Đấng đã bị từ chối và bách hại. Hơn nữa, phong thái của họ khi đối diện với bắt bớ, ngược đãi như hân hoan, can đảm, kiên trì, dũng cảm, v.v. sẽ minh chứng cho niềm tin của họ và quyền năng của Thiên Chúa đang hoạt động nơi họ.

Thật đáng tiếc là có rất nhiều người đã không nhận ra và đánh mất “cơ hội” đó. Vì để thoả mãn những đam mê, ích kỷ, vì chạy theo một số lợi ích, vì muốn đảm bảo quyền lợi nào đó, họ sẵn sàng đánh đổi niềm tin của mình, sẵn sàng từ khước căn tính của người môn đệ Đức Kitô. Phần chúng ta, những người mang danh Kitô hữu, chúng ta có thật sự can đảm, kiên trung sống và làm chứng cho niềm tin của mình hay không? Những lúc gặp thử thách, gian truân chúng ta có khám phá ra đó là cơ hội để nên giống Chúa Giêsu và vững tin vào Người hơn không?

Lạy Chúa Giêsu, xin gia tăng niềm tin và lòng mến trong lòng mỗi người chúng con. Xin ban Thánh Thần Chúa đến nâng đỡ và soi dẫn, để chúng con can đảm, trung thành sống và làm chứng Tin Mừng của Chúa cho con người trong thế giới hôm nay. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường