Clock-Time

Thứ Tư Tuần XXXIV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 21: 12-19: Loạt huấn từ về cánh chung luận của Chúa Giêsu trong những ngày này giúp chúng ta suy niệm về chính ơn gọi của chúng ta, tôi có dám làm chứng cho Chúa...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN XXXIV MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C

 

 


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Lu-ca (Lc 21: 12-19)

 
12 "Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy.13 Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy.14 Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào.15 Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được.16 Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em.17 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.18 Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu.19 Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.
 

SUY NIỆM

 
Loạt huấn từ về cánh chung luận của Chúa Giêsu trong những ngày này giúp chúng ta suy niệm về chính ơn gọi của chúng ta, tôi có dám làm chứng cho Chúa không và làm chứng cho Chúa bằng cách nào?

Môn đệ là người đi theo Chúa và phải nên giống như Chúa. Thánh Gioan Tẩy Giả đã nói, Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại. Chúa phải lớn lên trong ta, để cho cái tôi của tôi nhỏ đi, và thậm chí là chết đi, Chúa làm chủ con người tôi.

Môn đệ là học trò, học trò thì nên giống thầy, Thầy Giêsu làm chứng cho Chúa Cha và hy sinh mạng sống của mình, còn chúng ta là môn đệ cũng phải đi con đường của Ngài, làm chứng và hy sinh. Vì yêu thương đến cùng và tha thứ đến tận cùng, Chúa đã chết trên thập giá, cái chết ấy tiên báo về một tương lai khó khăn cho các môn đệ theo Ngài. Các Tông đồ không ai không chết để làm chứng tin mừng phục sinh của Chúa. Các Thánh tử Đạo, bao nhiêu người vì bảo vệ đức tin mà phải đổ máu đào ra. Ngày hôm nay, bao nhiêu người vì bác ái mà xả thân, bao nhiêu người vì phục vụ người nghèo mà quên mình, vì những người bệnh tật mà phải chịu bào mòn sức khoẻ, những người đó họ đang khắc hoạ lại tình thương của Chúa Kitô dành cho nhân loại. Họ không được tôn vinh, thế mà nhiều lúc còn bị liên luỵ, bắt bớ, kết án. Những khó khăn và trở ngại nhiều lúc làm cho nhiều người bỏ cuộc hoặc rút lui âm thầm. Nhưng không, Chúa bảo anh em đừng sợ, không phải lo bào chữa, vì có Chúa bào chữa, không phải lo chết chóc, vì Chúa đã thắng sự chết, không phải lo hao tổn, vì Chúa đã đếm cả đến sợ tóc trên đầu chúng ta và lo liệu sự sung túc đời đời cho chúng ta. “có kiên trì mới giữ được mạng sống mình”. Kiên trì làm chứng cho Chúa bằng việc sống yêu thương và phục vụ, dù khó khăn hay bắt bớ, chúng ta vẫn không sợ, vì Chúa là gia nghiệp đời đời của chúng ta.

Lạy Chúa, xin ban ơn để chúng con, dù khó khăn cách mấy, chúng con vẫn kiên vững tin yêu Chúa. Amen. 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường