Clock-Time

Tỉnh Thức - Thứ Sáu Tuần XXXII Thường Niên C

Tin mừng Lc 17: 26-37:  Số phận của chúng ta được định đoạt trong ngày phán xét : được chọn hay bị loại. Tất cả tùy thuộc vào thái độ sống hiện tại của chúng ta : tin hay từ chối đức tin, yêu mến Chúa và phục vụ tha nhân hay khước từ tình yêu với Chúa và với tha nhân.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN C


TỈNH THỨC

 
 

Tin mừng Lc 17: 26-37

   Vấn đề cơm – áo – gạo – tiền và danh – lợi – thú, luôn chi phối con người ở mọi thời. Đọc lại sách Sáng Thế, chúng ta thấy con người thời đó chỉ lo việc cưới vợ gả chồng, xây nhà… Họ không còn thời gian dành cho Thiên Chúa và cũng không nhớ tới việc giữ và sống Luật Yêu Thương. Đặc biệt trong đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh sử Luca cho chúng ta biết Chúa Giêsu một lần nữa muốn cảnh báo các môn đệ năm xưa và mỗi người chúng ta: “Như sự kiện đã xảy ra thời Noe thế nào, thì trong ngày Con Người cũng xảy đến như vậy.” (Lc 17, 26).

          Mỗi khi nói đến ngày chung thẩm, ngày Chúa đến với mọi người, ngày phán xét, hẳn đã làm cho nhiều người lo sợ. Lo sợ vì họ đang sống trong cảnh sa đọa, nên ngày đó đến, họ sẽ gặp phải sự bất hạnh. Nhưng ngược lại, nhiều người lại hân hoan vui mừng. Tại sao vậy? Thưa những người vui mừng chính là họ đang sống hết mình với Chúa, với tha nhân: dám hy sinh tất cả dù phải mất cả mạng sống mình vì Nước Trời. 

          Chúa Giêsu mời gọi chúng ta phải luôn tỉnh thức cầu nguyện và chuẩn bị hành trang thiêng liêng là làm việc lành phúc đức để luôn sẵn sàng chờ đón Chúa đến trong ngày quang lâm. Tỉnh thức trong bổn phận khi chu toàn trách nhiệm được giao. Tỉnh thức trong tình người khi sống bác ái và yêu thương nhau. Tỉnh thức để khỏi bị bỏ lại đằng sau anh em khi ngày giờ Chúa đến.

          Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy, chúng ta phải luôn tỉnh thức cầu nguyện và chuẩn bị hành trang thiêng liêng là làm việc lành phúc đức, để khi Chúa đến trong ngày giờ sau hết đời ta, Ngài sẽ gặp thấy chúng ta là những người đầy tớ trung thành và khôn ngoan. Trong ngày phán xét chung, kẻ lành được đưa vào Vương Quốc Thiên Chúa, kẻ dữ để lại bị tiêu diệt. Ngày ấy, những người cùng trong một hoàn cảnh, sẽ đối xử bằng những cách đối nghịch nhau. Trong bối cảnh này, việc phân biệt đối xử giữa họ sẽ được dựa trên việc họ sẵn sàng như thế nào để đón chào Con Người đến. Các Thánh thì luôn là những người khôn ngoan, luôn biết tỉnh thức trong từng giây phút, các Ngài đã thực thi những công việc đẹp lòng Chúa.

          Thực tế cho thấy, chúng ta đã và đang sống trong một thế giới tục hóa, hưởng thụ, đạo đức, luân lý xuống cấp cách trầm trọng. Với tình yêu vô vị lợi dành cho con người, Chúa muốn nhắc nhở mỗi người phải sống tốt trong mọi giây phút của cuộc đời, vì không thể nào biết được ngày giờ Con Người sẽ đến và phán xét mỗi người trong chúng ta như thế nào. Thiên Chúa rất công minh, thưởng phạt công bằng, có công thì thưởng có lỗi thì phạt.

           Ngày nay, con người ưa sống trong cảnh nhung lụa, ăn chơi, trần tục. Họ luôn bám vào những giá trị trần gian mà quên đi thực tại Nước Trời với những giá trị của Nước này. Vì thế, chúng ta không lạ gì khi con người trong xã hội hôm nay vẫn nhởn nhơ và ung dung sống trong tội. Không màng chi đến công bằng, nhân ái và tình thương.... 

          Nhiều lần nhiều lúc chúng ta chỉ chăm chăm vun vén cho cuộc sống đời này.  Nhất là trong thời đại mà chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa hưởng thụ đang ảnh hưởng trên đời sống xã hội và con người, con người chúng ta luôn tìm mọi cách để đạt được mục đích của mình: tìm cách để được giàu sang, có địa vị trong xã hội, tìm đủ mọi cách để chiếm hữu về cho mình, để hưởng thụ, nhiều lúc lại đánh mất cả lương tâm của mình… Đó là sự khôn ngoan của người đời. Thế nhưng có rất ít người biết áp dụng sự khôn ngoan để chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh cửu ở trên trời.

          Ngày cánh chung sẽ đến, nhưng bao giờ xảy đến không ai biết. Nhưng Chúa cho sự việc xảy ra như thế nhằm đốc thúc con người đừng quá chăm lo cho cuộc sống hiện tại, đừng quá chểnh mảng, lơ là trong công việc chuẩn bị cho ngày cánh chung, mà cần phải biết chăm lo cho cuộc sống mai sau bằng thái độ chuẩn bị và sẵn sàng.

          Số phận của chúng ta được định đoạt trong ngày phán xét : được chọn hay bị loại. Tất cả tùy thuộc vào thái độ sống hiện tại của chúng ta : tin hay từ chối đức tin, yêu mến Chúa và phục vụ tha nhân hay khước từ tình yêu với Chúa và với tha nhân.

          Tin Mừng mời gọi chúng ta hãy luôn sẵn sàng, hãy tỉnh thức trong tâm tình cầu nguyện và làm những việc lành, hy sinh và bác ái. Hôm nay, Chúa cũng nhắc nhở chúng ta, dừng quá bám víu vào thế gian, hoặc vun quén cho sự sống thế tục của mình, nhưng phải lo đến cuộc sống đời đời của mình bằng việc sống đẹp lòng Chúa hơn.


Huệ Minh