Clock-Time

TỘI LỖI XUẤT PHÁT TỪ ĐÂU? - Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Tư Tuần V Mùa Thường Niên | Mc 7:14-23 | Lm Cao Nhất Huy

Bài Tin Mừng hôm nay, chính Chúa Giêsu cũng đã khẳng định như vậy: “Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế” (Mc 7:15). Ngài kể một loạt những cái từ bên trong, khởi phát từ: “những Ý ĐỊNH xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng” (Mc 7: 21-22). Như thế, mỗi hành động tội lỗi bộc lộ ra bên ngoài đều do một ƯỚC MUỐN, một Ý ĐỊNH từ bên trong... 

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ TƯ TUẦN V THƯỜNG NIÊN
HIỆP THÔNG LOAN BÁO TIN MỪNG

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô (Mc 7: 14-23)

Khi ấy, Đức Giê-su gọi đám đông tới mà bảo: “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ: Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế. Ai có tai nghe thì nghe!”

Khi Đức Giê-su đã rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi Người về dụ ngôn ấy. Người nói với các ông: “Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao? Anh em không hiểu sao? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người, thì không thể làm cho con người ra ô uế, bởi vì nó không đi vào lòng, nhưng vào bụng người ta, rồi bị thải ra ngoài?” Như vậy là Người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch. Người nói: “Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế”.

SUY NIỆM

TỘI LỖI XUẤT PHÁT TỪ ĐÂU?

“Chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế” (Mc 7:15)

Khi đối diện với sự dữ hay tội lỗi, ta thường đặt câu hỏi rằng: sự dữ hay tội lỗi bắt nguồn từ đâu? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta phải nhìn lại buổi đầu tạo dựng của Thiên Chúa. Trong 6 ngày Thiên Chúa tạo dựng nên vũ trụ vạn vật, sau mỗi công trình Ngài đều nói: “Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp” (St 1: 1-8.27.28-2,3). Điều này khẳng định cho chúng ta thấy vạn vật vũ trụ, kể cả con người đều tốt đẹp trong sự tạo dựng của Thiên Chúa. Thế nên, chúng ta khẳng định rằng, Thiên Chúa không tạo ra sự dữ.

Trong 6 ngày tạo dựng, thì thụ tạo cuối cùng mà Thiên Chúa dựng nên chính là con người. Thụ tạo này được coi là thụ tạo đẹp nhất và cao cả nhất vượt lên trên tất cả mọi thụ tạo. Bởi vì, họ được tạo dựng theo hình ảnh của Đấng Tạo Dựng, và được ban cho có tự do và ý chí. Tuy nhiên, trong tự do và ý chí, con người có quyền tự mình quyết đinh chọn để thờ phượng hay phản bội Đấng Tạo Dựng nên mình. Kinh Thánh kể lại rằng: “Người đàn bà thấy trái cây đó trông thì đẹp mắt, ăn thì ngon…. Bà liền hái trái cây mà ăn…”. Như vậy, tội phản bội của Eva không phát xuất từ trái cấm, nhưng phát xuất từ chính ham muốn ban đầu thúc đẩy bà đến chỗ bội phản Đấng Tạo Dựng.

Vì thế, ta có thể nói rằng: Tội lỗi không nằm trong vật chất, hay nguồn gốc của vũ trụ, nhưng nằm ngay trong ý thức nội tâm của con người.

Bài Tin Mừng hôm nay, chính Chúa Giêsu cũng đã khẳng định như vậy: Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế” (Mc 7:15). Ngài kể một loạt những cái từ bên trong, khởi phát từ: những Ý ĐỊNH xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng” (Mc 7: 21-22). Như thế, mỗi hành động tội lỗi bộc lộ ra bên ngoài đều do một ƯỚC MUỐN, một Ý ĐỊNH từ bên trong. Từ những ước muốn và ý định đó, con người tự do CHỌN LỰA trước từ trong lòng. Cuối cùng dẫn đến hành động tội lỗi ở bên ngoài. Chẳng hạn, Eva “ước muốn” từ trong lòng, rồi bà tự do “chọn lựa” từ bên trong, cuối cùng bà quyết định hái trái cây đó, bất kể lời cảnh báo của Thiên Chúa. Như vậy một hành động phạm tội luôn luôn có một hành trình dài: Ước muốn - chọn lựa – hành động.

Trong cuộc sống hằng ngày, ai trong chúng ta cũng biết phân biệt điều nào là tốt điều nào là xấu; và ai trong chúng ta cũng có những ước muốn, thậm chí là những ước muốn xấu. Nhưng vấn đề khác nhau ở chỗ là sự chọn lựa của chúng ta. Một tên ăn cướp rồi giết người, hắn cũng biết hành động đó là xấu, là tội, nhưng vấn đề là hắn vẫn chọn lựa hành động như vậy. Hắn ăn cướp của người khác đã là xấu rồi, tệ hơn nữa là hắn vẫn có thể chọn lựa không giết chủ nhà, nhưng hắn vẫn cố tình hành động. Như vậy, qua nhiều giai đoạn, dù người tốt hay người xấu, sau những ước muốn, họ vẫn có những chọn lựa trước từ bên trong. Họ đều có tự do trong một tiến trình trước khi dẫn đến tội lỗi, nhưng thay vì họ chọn lựa điều đúng đắn, thì họ lại chọn hành động sai trái.

Nhìn người, nhìn đời, chi bằng nhìn lại chính mình! Ước muốn của chúng ta là gì? Ý định của chúng ta như thế nào? Và chúng ta chọn lựa ra sao trước những ước muốn và ý định đó? Tất cả đều là tự do của chúng trên một tiến trình dẫn đến hành động của chính mình.

Ý định sẽ chửi một người bạn lỡ xúc phạm đến chúng ta: Qua suy nghĩ, tự do chọn lựa, cuối cùng chúng ta quyết định chửi họ không?

Ước muốn mua một món đồ đắt giá và sang trọng: Qua suy nghĩ, tụ do chọn lựa, cuối cùng ta có mua nó không?

Tất cả những điều đó đều trải qua một quá trình dài của tự do và thời gian để dẫn đến hành động cuối cùng. Qua đó, chúng ta sẽ thấy tội lỗi xuất phát từ đâu!

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết thanh luyện ước muốn xấu và nuôi dưỡng những ý định tốt .Xin Chúa cũng giúp chúng con kiên định giữ sự tốt lành vốn có của mình để từ chối những quyết định xấu dẫn đến hành động tội lỗi. Amen.

Cao Nhất Huy