Clock-Time

Tôi Tin và Tôi Muốn - Suy Niệm Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng (Mt 9:27-31) - Lm Cao Nhất Huy

Rõ ràng Chúa Giêsu không đáp ứng những lời cầu xin của con người ngay tức khắc. Ngài muốn biết chắc là họ có MUỐN để BƯỚC VÀO trong đức tin của mình hay không. Nói cách khác, họ có ao ước, chân thành và tha thiết trong điều họ xin Ngài làm cho họ không: “Các anh có MUỐN tôi làm điều ấy không?”

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ SÁU TUẦN I MÙA VỌNG
Ngày 02/12/2022

Ca nhập lễ

Đây Chúa sẽ vinh quang ngự đến, Người xuống viếng thăm, ban bình an cho dân Người và cho họ hưởng phúc trường sinh.

Bài đọc 1: Is 29: 17-24

Ngày ấy, mắt người mù sẽ được nhìn thấy.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

Đức Chúa là Thiên Chúa phán thế này: Chỉ còn chút nữa, chút ít nữa thôi, núi Li-băng sẽ lại thành vườn cây ăn trái, và vườn cây ăn trái sẽ sum sê như một cánh rừng, chẳng phải thế sao? Ngày ấy, kẻ điếc sẽ được nghe những lời trong sách, mắt người mù sẽ thoát cảnh mù mịt tối tăm và sẽ được nhìn thấy. Nhờ Đức Chúa, những kẻ hèn mọn sẽ ngày thêm phấn khởi, và vì Đức Thánh của Ít-ra-en, những người nghèo túng sẽ nhảy múa tưng bừng. Thật vậy, loài bạo chúa đã không còn nữa, quân ngạo mạn sẽ phải tiêu vong,và mọi kẻ rắp tâm làm điều ác ắt sẽ bị diệt trừ: đó là những kẻ dùng lời nói làm cho người ta bị kết tội, và cho người xử án tại cửa công phải mắc bẫy; chúng dùng những lời lẽ vô căn cứ mà làm cho người công chính bị gạt ra ngoài.

Vì thế, Đức Chúa, Thiên Chúa nhà Gia-cóp, Đấng đã cứu chuộc Áp-ra-ham, phán thế này: “Từ nay Gia-cóp sẽ không còn phải xấu hổ, từ nay nó sẽ không còn bẽ mặt thẹn thùng, vì khi Gia-cóp nhìn thấy nơi có những công trình tay Ta đã làm, nó sẽ tuyên xưng danh Ta là thánh, sẽ tuyên xưng Đấng Thánh của Gia-cóp là thánh, và sẽ kính uý Thiên Chúa của Ít-ra-en. Những người tâm trí lầm lạc sẽ có được sự hiểu biết, và những kẻ ương ngạnh sẽ chấp nhận lời răn dạy”.

Đáp ca: Tv 26: 1.4.13-14 (Đ. c.1a)

Đ. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi.

Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ người nào? Chúa là thành luỹ bảo vệ đời tôi, tôi khiếp gì ai nữa?

Đ. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi.

Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi mọi ngày trong suốt cuộc đời, để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang, ngắm xem thánh điện huy hoàng.

Đ. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi.

Tôi vững vàng tin tưởng sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sống. Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào! Hãy cậy trông vào Chúa.

Đ. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Kìa Chúa chúng ta ngự đến uy quyền, sẽ chiếu toả ánh quang cho tôi tớ Người rạng ngời đôi mắt. Ha-lê-lui-a.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (9: 27-31)

27 Hôm ấy, đang khi Đức Giê-su ra khỏi nhà ông thủ lãnh, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: "Lạy con vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!” 28 Khi Đức Giê-su về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ: "Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?” Họ đáp: "Thưa Ngài, chúng tôi tin”. 29 Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói: "Các anh tin thế nào thì được như vậy”. 30 Mắt họ liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ: "Coi chừng, đừng cho ai biết!” 31 Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về Người trong khắp cả vùng.

Ca hiệp lễ: Pl 3: 20-21

Chúng ta nóng lòng mong đợi Đấng Cứu Độ là Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Người sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta, nên giống như thân xác vinh hiển của Người.

SUY NIỆM

TÔI TIN VÀ TÔI MUỐN

"Các anh tin thế nào thì được như vậy”

---/---

Trong công trình sáng tạo, Thiên Chúa ngỏ lời và ban chính mình cho con người; nhờ đức tin, con người đáp lời Thiên Chúa. Trong công trình cứu chuộc, Thiên Chúa chết trên cây thập giá để cứu độ con người; nhờ đức tin, con người đón nhận được ơn cứu độ: “Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời” (Ga 3: 36). Như vậy, đức tin là điều quan trọng và cần thiết nhất trong đời sống người Kitô hữu.

Vì đức tin là điều quan trọng và cần thiết nên Chúa Giêsu đã nói với hai người mù rằng: “Các anh tin thế nào thì được như vậy”. Như thế, Thiên Chúa luôn ban cho ta điều ta cầu xin, miễn là chúng ta có lòng TIN và MUỐN Chúa sẽ làm điều ấy: “Tại anh em kém tin!... nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: “rời khỏi đây, qua bên kia!” nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được” (Mt 17: 20).

Cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và hai người mù cho chúng ta thấy điều đó. Khi Chúa hỏi: “Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?” Một câu hỏi rõ ràng: “Có hay không”, không chấp nhận nửa vời. Thế nên, hai anh mù đã mau mắn trả lời: “Thưa Ngài, chúng tôi tin”. Câu trả lời của hai người mù này không chỉ nói lên sự xác quyết của niềm tin, mà còn cho thấy “ý muốn” bước vào đức tin. Thế nên, trong cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và hai anh mù này có thể đổi lại như sau: “Các anh có MUỐN tôi làm điều ấy không?”… “Thưa Ngài, chúng tôi MUỐN”, và ngay lập tức Đức Giêsu đã nói: “Các anh TIN - MUỐN thế nào thì được như vậy. Như thế, tuyên xưng đức tin, nhưng cũng cần phải muốn đi vào những đòi hỏi của đức tin. Đó mới là đức tin toàn vẹn. Một đức tin toàn vẹn như thế, có thể thấy nơi mẫu gương tổ phụ Abraham, Đức Maria…; còn một đức tin nửa vời, có thể thấy nơi hình ảnh của anh thanh niên giàu có đến xin đi theo Đức Giêsu. Anh chỉ là tin nửa vời, chứ không muốn bước vào trong đức tin, nên anh đành phải cúi mặt quay trở về “chốn cũ”.

Rõ ràng Chúa Giêsu không đáp ứng những lời cầu xin của con người ngay tức khắc. Ngài muốn biết chắc là họ có MUỐN để BƯỚC VÀO trong đức tin của mình hay không. Nói cách khác, họ có ao ước, chân thành và tha thiết trong điều họ xin Ngài làm cho họ không: “Các anh có MUỐN tôi làm điều ấy không?”

Cũng vậy, trong toà giải tội, chúng ta xưng hết mọi tội chúng ta phạm với lòng tin thì sẽ được Chúa thương xót và tha thứ. Nhưng nơi toà giải tội đó, Chúa vẫn hỏi chúng ta một câu: “Con có MUỐN được chữa lành không?”. Đối với những người sau khi xưng tội, họ cố gắng bằng tất cả nghị lực và quyết tâm để chừa tội và không phạm tội nữa, thì họ sẽ trả lời: “Con MUỐN được chữa lành”. Còn đối với những người sau khi đi xưng tội, nhưng khi trở lại cuộc sống vẫn chứng nào tật nấy, vẫn cứ phạm tội, rồi lại đi xưng tội, thì chắc câu trả lời của họ sẽ là: “Tôi KHÔNG MUỐN được chữa lành”.

Như thế, đời sống đức tin của người Kitô hữu không chỉ dừng lại ở việc tôi TIN, mà còn là tôi MUỐN. Muốn nghĩa là bước vào trong những đòi hỏi của đức tin để được chữa lành và hoán cải. Còn nếu chỉ dừng lại ở tôi TIN thôi, thì cũng giống như đi xưng tội nhưng không chịu ăn năn dốc lòng chừa.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một đức tin mạnh mẽ, và xin ban cho chúng con một ước muốn mãnh liệt để chúng con can đảm biến đổi và hoán cải cuộc đời chúng con ngày càng tinh tuyền hơn. Amen.

Cao Nhất Huy