Clock-Time

TRỪ KHỬ “TÍNH QUỶ” - Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Tư Tuần XXV Mùa Thường Niên | Lc 9:1-6 | Lm Cao Nhất Huy

Tại sao có rất nhiều người ít đi lễ ngày thường, mà chỉ đi Lễ trọng và Chúa nhật? Câu trả lời của nhiều người là: vì bận công việc, lo gia đình, đi giải trí…, nên chỉ giữ mức tối thiểu trong bổn phận giữ đạo mà thôi, miễn sao đừng để mắc tội trọng. Đó chính là “tính quỷ” trong mỗi chúng ta. Không chỉ thế, thực tế cuộc sống đưa chúng ta ra giữa những ngã ba, ngã tư của những chọn lựa khác nữa, nhưng được mấy lần chúng ta chọn điều Chúa muốn, chọn điều hợp giới răn của Người? Cán cân sẽ nghiêng về điều Chúa muốn hay điều ma quỷ thích? Đó cũng chính là “tính quỷ” trong con người chúng ta. Những “tính quỷ” này chính là những dính bén, đam mê, dục vọng, tiền của, thiếu trung thực mà chúng ta mang theo mỗi ngày trong cuộc sống.

Suy Niệm Lời Chúa
Thứ Tư Tuần XXV Mùa Thường Niên
hiệp thông loan báo tin mừng

Tin Mừng: Lc 9: 1-6

Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

Khi ấy, Đức Giê-su tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người nói: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ”. Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi.

SUY NIỆM

TRỪ KHỬ “TÍNH QUỶ”

“Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo” (Lc 9: 3)

---/---

Mục tiêu của ma quỷ là phá huỷ đời sống của con người và làm cho họ xa lánh Thiên Chúa. Cho nên, ma quỷ đã sử dụng chính kinh nghiệm của chúng để làm cho chúng ta rời xa Thiên Chúa. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo cho biết: “Lúc đầu ma quỷ là những thiên thần tốt do Thiên Chúa tạo dựng, nhưng chúng đã tự mình sa ngã. Sự sa ngã đó cốt tại một lựa chọn tự do của các thụ tạo thiêng liêng này, họ chối bỏ Thiên Chúa và Nước của Ngài một cách triệt để và không thể thay đổi” (GLHTCG 391-392). Như vậy, dựa vào kinh nghiệm của mình, ma quỷ sẽ cố gắng làm cho con người trở nên giống như chúng, nghĩa là rời xa Thiên Chúa, xa đường lối của Ngài, cho đến khi con người sẽ tự mình về “phe” của chúng. Vì thế, mặc dù con người cũng là thụ tạo tốt đẹp nhất của Thiên Chúa, nhưng nếu không trừ khử đi cái “tính quỷ” trong bản thân mình, thì chúng ta sẽ tự đưa mình vào “phe” của chúng.

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu trao quyền năng cho các môn đệ ra đi để “trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật” (Lc 9: 1). Nhưng Chúa Giêsu đã dặn dò các ông rằng: Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo…” (Lc 9: 3). Lời dặn dò của Chúa Giêsu làm chúng ta nhớ lại kinh nghiệm trong những lần chúng ta “bỏ quên” Chúa trong cuộc đời:

Tại sao có rất nhiều người ít đi lễ ngày thường, mà chỉ đi Lễ trọng và Chúa nhật? Câu trả lời của nhiều người là: vì bận công việc, lo gia đình, đi giải trí…, nên chỉ giữ mức tối thiểu trong bổn phận giữ đạo mà thôi, miễn sao đừng để mắc tội trọng. Đó chính là “tính quỷ” trong mỗi chúng ta. Không chỉ thế, thực tế cuộc sống đưa chúng ta ra giữa những ngã ba, ngã tư của những chọn lựa khác nữa, nhưng được mấy lần chúng ta chọn điều Chúa muốn, chọn điều hợp giới răn của Người? Cán cân sẽ nghiêng về điều Chúa muốn hay điều ma quỷ thích? Đó cũng chính là “tính quỷ” trong con người chúng ta. Những “tính quỷ” này chính là những dính bén, đam mê, dục vọng, tiền của, thiếu trung thực mà chúng ta mang theo mỗi ngày trong cuộc sống.

Những “tính quỷ” này nhẹ nhàng đưa chúng ta đi từ những điều rất nhỏ rồi lớn dần lên thành những điều rất lớn. Chúng tích luỹ qua quá trình trưởng thành, học tập, giao tiếp, từ người này qua người kia, rồi cuối cùng trở thành thói quen trong “vô thức” của chúng ta. Chúng làm cho chúng ta, thay vì là thụ tạo của Thiên Chúa dựng nên để hướng về Ngài, thì chúng ta trở thành thụ tạo của những thói quen xấu hướng về “phe” của ma quỷ.

Ví dụ: Khi có người hạ nhục chúng ta, thay vì bình tĩnh, suy nghĩ, nhịn nhục, thì chúng ta sẽ lập tức có cảm xúc khó chịu, muốn trả thù và hạ nhục lại người đối diện. Những phản ứng này không được hình thành ngay lúc này, nhưng nó đã tồn tại từ nhiều lần trước đó, nhiều năm tháng trước đó. Cho đến hôm nay, nó mới có đủ chất và đủ lượng để trở thành một phản ứng “nhanh như chớp” trên con người chúng ta.

Vì thế, để có thể thực sự trở thành thụ tạo tốt đẹp của Thiên Chúa, thì chúng ta phải trừ khử đi những “tính quỷ” trong con người của mình. Nhưng làm sao có thể trừ khử nó, khi nó cứ bám lấy chúng ta? Làm sao có thể trừ khử nó, khi nó ẩn nấp quá kỹ và âm thầm lớn dần trong con người của chúng ta? Chúa Giêsu đã có câu trả lời cho các môn đệ cũng như cho tất cả chúng ta: “Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi” (Mc 9: 28-29).

Lạy Chúa, xin cho con biết siêng năng tìm đến và cậy dựa vào Ngài trong cuộc sống. Nhờ đó, chúng con có khả năng diệt trừ được những đam mê và tật xấu tồn tại trong tâm hồn mình. Xin Chúa cho chúng con luôn biết cầu nguyện với Ngài, ngõ hầu chúng con có thêm sức mạnh để chiến thắng những cơn cám dỗ có vẻ “tươi đẹp” và “hấp dẫn” trong cuộc sống của chúng con. Amen.

Cao Nhất Huy