Clock-Time

XÉT MÌNH, ĂN NĂN TỘI, XƯNG TỘI, ĐỀN TỘI - Thứ Năm Tuần XXXI Mùa Thường Niên (Lc 15: 1-10) - Lm Cao Nhất Huy

Kinh nghiệm thực tế cho thấy nhiều người từ chối đi xưng tội vì lý do mình có làm gì đâu mà phạm tội, hoặc nhiều người vẫn đi xưng tội, rước lễ mỗi ngày nhưng sau đó lại chứng nào tật nấy, vẫn ăn gian nói dối, vẫn sống trái luật Chúa. Đó là vì họ chỉ dừng lại ở hành động tha tội, và coi đó là sự đổi chác – có xin tha thì ắt sẽ được thứ tha; hay coi đó là nơi trút bỏ tội lỗi sau khi phạm tội. Tuy nhiên, Bí Tích Giải Tội còn là sự hoán cải và biến đổi tội nhân, nghĩa là ăn năn, dốc lòng chừa và đền tội. Bao lâu ta chưa có hành động hoán cải tận căn là ăn năn, dốc lòng chừa và đền tội thì bấy lâu ta chưa được giao hoà với Thiên Chúa và tha nhân. Bao lâu ta vẫn còn trong tình trạng tội lỗi là bấy lâu ta vẫn đang làm Chúa “đau khổ” trên hành trình thập giá.

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ NĂM TUẦN XXXI MÙA THƯỜNG NIÊN

NGÀY 03/11/2022

Ca nhập lễ: Tv 37: 22-23

Muôn lạy Chúa, xin đừng bỏ mặc, đừng nỡ xa con, lạy Thiên Chúa con thờ. Lạy Chúa cứu độ con, xin Ngài mau phù trợ.

Bài đọc 1: Pl 3: 3-8a

Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, để được Đức Ki-tô.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Phi-líp-phê.

Thưa anh em, chúng ta mới thật là những người được cắt bì, những người thờ phượng Thiên Chúa nhờ Thần Khí của Người, những người hiên ngang hãnh diện vì Đức Ki-tô Giêsu, chứ không cậy vào xác thịt, mặc dầu tôi đây, tôi có lý do để cậy vào xác thịt. Nếu ai khác có lý do để cậy vào xác thịt, thì tôi càng có lý do hơn: tôi chịu cắt bì ngày thứ tám, thuộc dòng dõi Ít-ra-en, họ Ben-gia-min, là người Híp-ri, con của người Híp-ri; giữ luật thì đúng như một người Pha-ri-sêu; nhiệt thành đến mức ngược đãi Hội Thánh; còn sống công chính theo Lề Luật, thì chẳng ai trách được tôi. Nhưng, những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay, vì Đức Ki-tô, tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Ki-tô Giêsu, Chúa của tôi.

Đáp ca: Tv 104: 2-3.4-5.6-7 (Đ. c.3b) 

Đ. Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ!

Hát lên đi, đàn ca mừng Chúa, và suy gẫm mọi kỳ công của Người. Hãy tự hào vì danh thánh Chúa, tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ.

Đ. Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ!

Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người, chẳng khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan. Hãy nhớ lại những kỳ công Người thực hiện, những dấu lạ và những quyết định Người phán ra.

Đ. Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ!

Hỡi anh em, dòng dõi Áp-ra-ham tôi tớ Chúa, con cháu Gia-cóp được Người tuyển chọn! Chính Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta, những điều Người quyết định là luật chung cho cả địa cầu.

Đ. Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ!

Tung hô Tin Mừng: Mt 11: 28

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Ha-lê-lui-a.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (15: 1-10)

1 Hôm ấy, các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng.2 Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: "Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng”.3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này:4 "Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất?5 Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai.6 Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.7 Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.8 Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được?9 Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất.10 Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối”.

SUY NIỆM

XÉT MÌNH, ĂN NĂN TỘI, XƯNG TỘI, ĐỀN TỘI

Giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối”.

---/---

Tội là một ước muốn, một lời nói hay một hành vi trái nghịch với giới răn của Chúa, thậm chí chỉ là một sự thiếu sót. Những lỗi lầm này xúc phạm đến Thiên Chúa, và hậu quả là làm đổ vỡ mối tương quan giữa Thiên Chúa với con người, giữa con người với nhau. Nói cách khác, tội là sự thiếu vắng tình yêu và niềm vui của Thiên Chúa.

Trang Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy những mối tương quan bị gãy đổ do hậu quả của tội: Những người Kinh Sư và Pharisêu không muốn “tương quan” với những người thu thuế và người tội lỗi, họ cũng không muốn “tương quan” với một Giêsu lui tới gần gũi với những hạng người này: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng”. Nếu như hậu quả của tội lỗi làm gãy đổ mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau, thì phải chăng những người Kinh Sư và Pharisêu cũng đang ở trong tình trạng tội lỗi? Bởi vì, họ ngăn cách và loại trừ những người xung quanh được xem là tội lỗi. Nhưng đối với Thiên Chúa thì khác hẳn, Ngài không bỏ sót một ai phải chết trong tội: “Trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.

Sự vui mừng của triều thần Thiên Chúa được khẳng định rõ nét khi ơn tha thứ được khởi động và phát xuất từ chính Thiên Chúa: “Bí tích Giải Tội là một dấu chỉ khả giác, được Đức Giêsu thiết lập để tha tội cho con người” (x. Ga 20: 22-23, GLHTCG 1114). Như vậy, chính Thiên Chúa là người khởi xướng và thiết lập lại mối tương quan với con người trước, chứ không đợi con người đến xin được thứ tha và thiết lập lại mối tương quan. Điều này chúng ta có thể thấy nơi dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu: Người cha hân hoan vui sướng và mở tiệc ăn mừng vì đứa con hoang đàng đã quay trở về. Ông không đợi cho người con lên tiếng xin tha thứ, nhưng đã chủ động lên tiếng trước để tha thứ và ôm lấy đứa con của mình trong vòng tay thương xót.

Như vậy, Thiên Chúa đã đi bước trước để hòa giải thế giới với chính Ngài (2 Cor 5: 18). Sự hòa giải đó được thực hiện qua Thập giá Chúa Kitô: “Thiên Chúa giao hòa chúng ta với Người nhờ cái chết của Đức Kitô” (Rm 5: 1). Như thế, trong Bí Tích Giải Tội, tình yêu đi bước trước và lòng thương xót của Thiên Chúa được trao ban cho chúng ta, để chúng ta được “hòa giải với Thiên Chúa”  (2 Cr 5: 20) và “hòa giải với anh em” (Mt 5: 24). Thế nên, sự vui mừng của “triều thần Thiên Chúa” được thể hiện rõ nét nơi hiệu quả của Bí Tích Giải Tội là: “Cho tội nhân làm hoà với Thiên Chúa và Hội Thánh, được trở lại làm con Chúa và lại được Chúa yêu thương” (x. GLHTCG 1468-1470, Hiến chế tín lý về Giáo Hội, 11). Tuy nhiên, đó chỉ là phía Thiên Chúa. Ngài muốn giao hoà với con người, nhưng con người có muốn giao hoà với Thiên Chúa hay không lại là chuyện khác.

Kinh nghiệm thực tế cho thấy nhiều người từ chối đi xưng tội vì lý do mình có làm gì đâu mà phạm tội, hoặc nhiều người vẫn đi xưng tội, rước lễ mỗi ngày nhưng sau đó lại chứng nào tật nấy, vẫn ăn gian nói dối, vẫn sống trái luật Chúa. Đó là vì họ chỉ dừng lại ở hành động tha tội, và coi đó là sự đổi chác – có xin tha thì ắt sẽ được thứ tha; hay coi đó là nơi trút bỏ tội lỗi sau khi phạm tội. Tuy nhiên, Bí Tích Giải Tội còn là sự hoán cải và biến đổi tội nhân, nghĩa là ăn năn, dốc lòng chừa và đền tội. Bao lâu ta chưa có hành động hoán cải tận căn là ăn năn, dốc lòng chừa và đền tội thì bấy lâu ta chưa được giao hoà với Thiên Chúa và tha nhân. Bao lâu ta vẫn còn trong tình trạng tội lỗi là bấy lâu ta vẫn đang làm Chúa “đau khổ” trên hành trình thập giá.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con ý thức được tất cả hậu quả tồi tệ của tội lỗi, qua đó chúng con quyết tâm xa lánh tội lỗi ăn năn dốc lòng chừa, ngõ hầu khi chúng con sạch tội sẽ trở thành niềm vui của “triều thần Thiên Chúa”. Amen.

Cao Nhất Huy