Clock-Time

Xin Cho Nên Một - Suy Niệm Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh C

Tin Mừng Ga 17: 1-11a:  Tin Mừng hôm nay là đoạn mở đầu cho lời nguyện được gọi là “lời nguyện hiến tế” của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cầu nguyện cho chính mình và cho các môn đệ.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN VII PHỤC SINH C


XIN CHO NÊN MỘT


Tin Mừng Ga 17: 1-11a

Trong cuộc sống tại thế, Chúa Giêsu rất bận rộn với công việc rao giảng Tin Mừng, gặp gỡ và chữa lành những người bệnh tật. Đồng thời, Ngài luôn dành những giây phút thinh lặng cầu nguyện để sống mối tình tương quan mật thiết với Chúa Cha. Tin Mừng đã nhiều lần ghi lại: Ngài thường tìm nơi thanh vắng để cầu nguyện như ở trên núi vào ban đêm hay sáng sớm.

Tin Mừng hôm nay là đoạn mở đầu cho lời nguyện được gọi là “lời nguyện hiến tế” của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cầu nguyện cho chính mình và cho các môn đệ. Những lời cầu thật chân tình thống thiết, một bên là tâm tình thảo hiếu với Cha trên trời, một bên là tình thương của Thầy đối với các môn đệ là những người tin vào Chúa. Chúa Giêsu cầu nguyện cho vinh quang Thiên Chúa và mưu ích cho sự sống và phần rỗi con người là sự sống đời đời.

Ta thấy thánh sử Gioan thuật lại việc Chúa Giêsu cầu nguyện cùng với Chúa Cha trước khi bước vào cuộc khổ nạn. Khi Chúa Giêsu xin Chúa Cha tôn vinh mình, Ngài không có ý đòi Chúa Cha trả công hay tìm kiếm vinh quang thế gian; nhưng muốn nhờ sự tôn vinh qua cái chết và sự Phục Sinh vinh hiển sắp tới, thế gian sẽ biết Chúa Cha là Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng được sai đến là Chúa Giêsu Kitô. Như thế, trong suốt cuộc sống ở trần gian, Chúa Giêsu luôn nói và làm theo thánh ý của Chúa Cha.

“Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ vẫn còn ở trong thế gian”: Khi nói câu này hình như Chúa Giêsu tội nghiệp cho chúng ta. Có thể quảng diễn ý Chúa Giêsu một cách đơn sơ như thế này: Lạy Cha, phần con thì đã khỏe rồi vì đã thoát khỏi thế gian, nhưng những môn đệ của con thì thật tội nghiệp vì còn phải ở lại thế gian, cái thế gian đã méo mó chứ không còn tốt đẹp như hồi Cha mới dựng nên, cái thế gian đầy dẫy sự ác, sự đau khổ, sự xấu; cái thế gian có muôn vàn cạm bẫy, cái thế gian chẳng có giá trị nào vĩnh cửu… thật là tội nghiệp cho chúng. vậy xin Cha hãy giữ gìn chúng.

Chúa Giêsu biết rõ ở trong thế gian là thế nào và thoát khỏi thế gian là thế nào nên Ngài mới cầu nguyện như vậy. Còn chúng ta, chúng ta chỉ mới biết thế gian này cho nên chúng ta quyến luyến nó, chúng ta sợ phải mất nó, khi nghĩ đến ngày chúng ta lìa xa thế gian thì chúng ta sợ hãi lo âu.

Lời cầu nguyện Đức Giêsu dành riêng cho các môn đệ của Người hôm nay mang đến niềm hy vọng, hân hoan, vui mừng và phấn khởi cho mỗi người Kitô hữu chúng ta. Bởi vì nhờ ơn sủng của phép Thanh tầy, mỗi người Ki-tô hữu chúng ta được trở nên môn đệ của Đức Giê-su Kitô Chúa chúng ta. Do đó, chúng ta được thuộc về Chúa, được hưởng nhờ lời cầu nguyện và sự sống đời đời Người ban tặng cho chúng ta qua tình yêu và giá máu cứu chuộc của Người; đồng thời có bổn phận làm cho tình yêu và giá cứu chuộc ấy được phát sinh hoa trái phong phú trên toàn thế giới. 

Lời nguyện của Đức Giêsu đặc biệt hướng về các môn đệ mà Ngài coi là quà tặng quý giá của Cha cho đời mình. Nhiều lần Ngài nhấn mạnh họ là quà tặng (cc. 2. 6. 7. 9). Đức Giêsu đã từng coi các môn đệ là những kẻ thuộc về Ngài (Ga 13, 1). Nhưng Ngài lại không phủ nhận việc họ là người thuộc về Cha (cc. 6. 9). Môn đệ thật là của chung giữa Cha và Con (c. 10). Họ là những người được Cha chọn từ thế gian (c.6) tuy họ vẫn ở trong thế gian (c.11). Trong giây phút sắp đến cùng Cha, sắp được hưởng vinh quang bên Cha , Đức Giêsu dâng lời cầu nguyện cho họ (c. 9), những người còn phải chịu nhiều gian nan thử thách ở đời. Khi còn sống với họ, Ngài đã cho họ biết Danh Cha (c. 6), Ngài còn ban cho họ lời mà Ngài đã nhận từ Cha. Khi đón nhận những lời ấy, họ biết Ngài từ Cha mà đến và tin Ngài là người Cha sai (c. 8).

Sự sống đời đời! Có nhiều người cho rằng cuộc sống này có quá nhiều thương đau và nước mắt. Tám, chín mươi, trăm năm cuộc đời là quá nhiều. Sống đời đời làm chi cho thêm phần khổ ải. Cứ chết là hết có phải hay hơn không.

Và thực tế rất nhiều người đã chủ trương như vậy. Họ lao vào cuộc sống hưởng thụ, vì cho rằng cuộc đời có là bao mà không thỏa mãn cho sướng, tội chi mà chịu khổ, dù có phải dùng những thủ đoạn đê hèn đen tối để đạt mục đích thì cũng chẳng hề chi. Bên cạnh đó lại có những người tìm mọi phương cách để được trường sinh; họ là người quyền thế và có nhiều của cải nên muốn sống mãi để hưởng vinh hoa phú quí…, nhưng rồi họ vẫn phải chết. Tuy nhiên, càng chạy theo cuộc sống hưởng thụ vật chất nhiều khi xem ra sướng như tiên ấy, thì tự sâu thẳm tâm hồn người ta càng cảm thấy sự vô vọng và trống rỗng không cùng – một sự trống rỗng tâm linh mà không chi có thể bù đắp được.

Mặt khác, nếu cuộc đời chỉ có vật chất, thì làm sao lý giải được những mảng đời từ khi mới sinh ra đã cam chịu bi thương và khốn khổ và bao cảnh ngộ trái ngang phi lý? Do đó, cuộc sống đời đời mà Đức Giê-su hứa ban ở đây chẳng phải là cứ sống đời ở trần gian này vì trần gian chỉ là quán trọ, là nơi để thực hiện những dự án của Thiên Chúa, là con đường để tiến về quê hương đích thực của con người là nước Thiên Chúa, là cuộc sống hạnh phúc bên Chúa mãi mãi. Từ đó cho thấy được cuộc sống trần gian tuy tạm bợ nhưng cũng rất quan trọng, vì nó sẽ quyết định số phận của mỗi người; con người có được sống đời, có được hưởng hạnh phúc bất diệt hay không là tùy theo thái độ sống của họ.

Đức Giêsu Kitô đã đến trần gian; Ngài yêu mến Chúa Cha và luôn làm vinh danh Cha bằng việc thực thi ý muốn của Cha để cứu độ nhân loại khỏi ách nô lệ của tử thần và đưa họ đến cuộc sống hạnh phúc bất diệt ở nơi Thiên Chúa. Việc làm của Người  đã tôn vinh danh cha và Người  biết rằng Cha cũng sẽ tôn vinh Người khi “giờ” đến -“giờ” mà Đức Giê-su tự nguyện tiến tới đón nhận cái chết đau thương và khổ nhục trên Thập giá; cái giá mà Người phải trả để sống cho tình yêu và sự thật. Và đó cũng là giờ mà sự sống tình yêu chân thật chiến thắng tử thần – tên chuyên lường gạt, gieo đau thương, chết chóc, và hận thù.

Sự sống đời đời là con người nhận biết Thiên Chúa duy nhất và chân thật và Đức Giêsu Kitô con của Người (c.3). Sự nhận biết này được xác định trong việc tin yêu, đón nhận và thi hành lời dạy của Chúa (c.6 – 8). Vâng, người môn đệ bước theo Đức Giêsu trong cuộc sống thì như một nhạc công trong dàn nhạc giao hưởng, cùng với vũ trụ hòa vang lên khúc hát tôn vinh cảm tạ Thiên Chúa Đấng hằng yêu thương, chăm sóc mọi loài. Bởi vì họ thấy cần phải đáp đền tình yêu nhưng không mà  họ đã lãnh nhận – một tình yêu cao cả, bao la, rộng lớn vượt không gian, thời gian và mọi cương giới – bằng chính cuộc sống của mình.

Đức Giêsu đã tôn vinh danh Cha ở dưới đất bằng việc hoàn tất ‘công trình Cha giao phó’ (c. 4). Ngài là mẫu gương cho Kitô hữu chúng ta biết cách làm tôn vinh danh Cha trên trời đó là tuân giữ Lời Cha mà chu toàn nhiệm vụ Cha đã trao cho con người ngay từ buổi đầu tạo dựng là làm chủ vũ trụ và đồng thời làm cho nó phát triển ngày càng phong phú tốt đẹp (x. St). Vì vậy cuộc sống con người không thể là cuộc sống hưởng thụ cách ích kỷ, nhưng là một cuộc sống có trách nhiệm. Bên cạnh việc hưởng thụ công trình tạo dựng tốt đẹp của Thiên Chúa, con người còn phải nỗ lực làm phát triển nó; đó là bổn phận, và cũng là vinh dự Thiên Chúa dành riêng cho con người.  

Chúa Giêsu không chỉ sống mối tình tương quan với Chúa Cha, nhưng Ngài còn cầu nguyện cho những kẻ thuộc về mình đang ở trong thế gian. Ngài ý thức được sự mỏng dòn yếu đuối của con người, nên đã cầu nguyện cho họ khỏi rơi vào sự khống chế của Satan. Ngài không xin Cha cất những ai thuộc về mình ra khỏi thế gian, nhưng Ngài xin Cha gìn giữ và ban cho họ lòng trung thành trong đức tin khi gặp những khổ đau, bắt bớ. Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi sống trung thành với tình yêu của Chúa Cha, để dù trong đau khổ hy sinh, chúng ta vẫn can đảm sống cho vinh quang Chúa Cha. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần quan tâm, nâng đỡ và cầu nguyện cho những người đang sống xung quanh đang gặp khó khăn trong đời sống đức tin để họ luôn sống trong tình yêu Chúa.

Và cùng với các tông đồ ngày xưa, ta cũng hãy bắt chước Chúa Giêsu đã nguyện cùng Chúa Cha soi sáng cuộc đời của mỗi người để được ngộ ra mầu nhiệm Thiên Chúa: 

… Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha…

Xin cho mọi phàm nhân nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất và chân thật, để họ được sự sống đời đời từ nơi Con Cha…

Xin cho mọi người nhận biết thật Con từ nơi Cha mà đến, và tin chắc một điều là Cha đã sai Con…

Xin cho họ nên một như chúng ta.  (x. Ga 17, 1-11) Huệ Minh