Clock-Time

Xin Cho Ta Mãi Mãi Là Vai Phụ - Thứ Bảy Sau Lễ Hiển Linh A

Tin mừng Ga 3: 22-30  Để cho Chúa lớn lên, ấy là khi chúng ta biết sống quảng đại, mưu cầu hạnh phúc cho người khác. Biết cảm thông, yêu thương và tha thứ, bao dung và nhân hậu. Sẵn sàng sống cho người khác.

SUY NIỆM TIN MỪNG

THỨ BẢY SAU LỄ HIỂN LINH A

NGÀY 11/01/2020

XIN CHO TA MÃI MÃI LÀ VAI PHỤ


Tin Mừng Ga 3:22-30


   Tin Mừng hôm nay cho thấy cách Gioan làm mình nhỏ lại. Trung thành với đời sống khổ hạnh được an bài, bằng lời kêu gọi sám hối, Gioan đã trở nên ngọn đèn soi lối cho mọi người đến và đón nhận Đức Ki tô, Gioan là đầy tớ cho Đức Ki tô là chủ, là âm thanh vang lên cho mọi người hiểu được nội dung của Lời. Gioan tuyệt đối không bao giờ che lấp Chúa. Bằng thái độ thẳng thắn, khiêm tốn, thánh nhân không bao giờ để cho người khác ngộ nhận về mình: “Tôi không phải là Đấng Ki tô… Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người”. Nơi khác, Ngài nói thêm: “Có người đến sau tôi nhưng trỗi vượt hơn tôi, vì có trước tôi”.

          Giữa lúc uy tín của Gioan lên như diều, mọi người từ khắp nơi ai ai nghe thấy tên của ông cũng đều nghiêng mình kính cẩn, đến nỗi nhiều người muốn tôn ông là ngôn sứ vĩ đại, là Đấng Mêsia. Tuy nhiên, ông đã đứng đúng vị trí của mình là tiền hô, kẻ dọn đường cho Đấng Cứu Thế, vì vậy, ông đã thẳng thắn tuyên bố: tôi không phải là Đấng Kitô, Đấng ấy đến sau tôi, tôi không đáng cởi giây dép cho Người! Khi Đấng ấy đến, Ngài sẽ rửa anh em trong Thánh Thần... và “Người phải lớn lên, còn tôi thì phải nhỏ lại” vì "Tôi là tiếng kêu trong sa mạc, hãy dọn đường Chúa, hãy bạt lối người đi" (x. Mt 3,3).

          Và hôm nay, Ngài tỏ ra vui khi Đức Giê su được nể trọng như phụ rể mừng khi tân lang được vinh vang: “Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi” (Ga 3, 30). Bảng chỉ đường phải được đặt bên vệ đường, bảng chỉ đường mà đứng giữa đường cản lối đi thì chỉ đáng phá bỏ.

          Thánh Gioan Tiền Hô dạy cho chúng ta bài học phải biết đóng vai phụ. Trên đời ai mà không thích đóng vai chính. Nhưng trong một vở tuồng, vai chính chỉ cần một hai người, còn vai phụ thì cần rất nhiều.  Nếu trong cuộc sống người nào cũng đòi đóng vai chính thì ai sẽ làm vai phụ. Và kinh nghiệm cho chúng ta thấy trong một vở tuồng nhiều khi nhờ các vai phụ đóng khéo mà vai chính được nổi bật lên. Gioan đã làm như thế trong sứ vụ của mình. Tất cả là để cho Chúa được lớn lên.

          Vai trò này đã được thánh Gioan tẩy Giả thể hiện xuất sắc với tư cách vị tiền hô cho Đức Ki tô. Gioan là người làm chứng tuyệt vời về ánh sáng (Ga 1, 7-8). Ông là “tiếng” làm chứng cho “Lời” là Con Một Thiên Chúa. Cám ơn Gioan vì nhờ ông mà ta gặp được Ánh Sáng thật. Cám ơn Gioan vì tiếng của ông dẫn ta đến với Lời của Thiên Chúa.

          Đến phiên chúng ta, Thiên Chúa đã không gọi chúng ta vào trong sa mạc giống thánh Gioan Tẩy Giả. Nhưng Ngài lại nhờ chúng ta, sau khi đã biết và trở về với Chúa, hãy trở nên bảng chỉ đường cho anh em đến với Đức Ki tô. Hãy trờ nên bảng chỉ đường về Đức Ki tô bằng đời sống cầu nguyện và bác ái mẫu mực. Bởi vì con đường của tình yêu thương là con đường duy nhất có thể thay đổi thế giới.

          Để cho Chúa lớn lên, ấy là khi chúng ta biết sống quảng đại, mưu cầu hạnh phúc cho người khác. Biết cảm thông, yêu thương và tha thứ, bao dung và nhân hậu. Sẵn sàng sống cho người khác.

          Tôi phải nhỏ lại, tức là nhỏ lại cái tôi ích kỷ, kiêu ngạo, tự phụ, khoe khoang...
          Tuy nhiên, trong xã hội hôm nay, vẫn còn đó những tiền hô không đứng đúng vị trí của mình! Họ đã đứng lên vị trí của Đấng Cứu Thế, còn Đấng Cứu Thế thì lại bị đẩy ra bên lề. Vì vậy, thay vì dọn đường thì lại hưởng lợi, thay vì làm vinh danh Chúa thì họ lại tìm vinh danh mình.

          Cuộc sống của chúng ta chắc sẽ thoát được rất nhiều điều xấu như ghen tị,  bực tức, đố kỵ, bất mãn, nếu chúng ta nhớ rằng, sự thành công của người ta là do Thiên Chúa ban cho họ. Phần chúng ta, chúng ta hãy biết chấp nhận những giới hạn của mình, biết tôn trọng những cái hay cái đẹp Chúa ban cho người khác và cố gắng sống như lời Thánh Phaolô đã nói: "Ai cũng được miễn là Chúa Giêsu được vinh danh".

          “Người phải lớn lên”, lời tôn vinh của ông Gioan khi nói về Chúa Giêsu ngày trước, chính là lời nhắc nhở mỗi người tín hữu chúng ta sống trong thời đại hôm nay tự vấn lại cách sống và thực hành đạo cách nghiêm túc, hơn nữa lời Chúa Giêsu đã dặn dò trước khi về trời: “anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16,15). Chúng ta có làm cho chân lý của Chúa được lan tỏa cho những người đang sống gần gũi với chúng ta chưa? Lời Chúa mà chúng ta đã được tiếp nhận học hỏi, có được tiếp tục rao truyền cho những người chưa nhận ra Chúa? Hay chỉ như nén bạc đã bị chôn vùi chẳng làm sinh lợi thêm được xu nào! (Mt 25,25a)

          Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta sống tinh thần khiêm tốn, sống thực với chính mình, biết trân quý những khả năng mà Chúa ban nơi người khác. Đồng thời, mỗi Kitô hữu còn có bổn phận rao giảng Tin Mừng của Chúa cho mọi người bằng đời sống yêu thương; trở nên chứng tá sống động cho sự hiện diện của Chúa nơi trần gian này.

Huệ Minh