Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa

/ 1101 / Phút Cầu Nguyện

Phút Cầu Nguyện - Tin Mừng Lc 5: 27-32

Sám hối là quá trình biến đổi. Sám hối là trở về cùng với Chúa để làm người môn đệ đích thực của Chúa như Lêvi. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết lắng nghe tiếng Chúa gọi. Xin cho chúng con tin vào ơn Chúa có thể biến đổi tâm hồn cứng cỏi của chúng con nên hiền dịu, tốt lành. Amen.
/ 701 / Phút Cầu Nguyện

Phút Cầu Nguyện - Tin Mừng Mt 9, 14-15

Trong suốt thời gian này, chúng ta sống tinh thần Mùa Chay. Chúng ta vừa ăn chay để khai mạc Mùa Chay thánh. Ý nghĩa của việc ăn chay: hãm mình, cầu nguyện và làm việc bác ái. Chúng ta sống tinh thần Mùa Chay không phải để u sầu phiền não, nhưng buồn vì tội lỗi, vì muốn sám hối lỗi lầm. Chúng ta cũng sống niềm vui vì Thiên Chúa luôn dành sự thương xót vô bờ cho con người. Hãy tin vào sự tha thứ và lòng thương xót của Ngài. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn hiểu được ý nghĩa đích thực của Mùa Chay thánh, để chúng con sống và cử hành trọn vẹn theo ý của Giáo Hội muốn. Amen.