Clock-Time

suy niệm lời chúa

/ 1578 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 20: 1-16a:  Chúa Giêsu đã tỏ bày cho chúng ta biết rằng, cấu trúc thế giới chỉ có thể thành công dựa trên nền tảng tình yêu. Tình yêu đó được diễn tả qua cách ứng xử của người chủ vườn nho.
/ 1515 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XX Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 20: 1-16a:  Bài học của Lời Chúa hôm nay muốn nhắn gởi chúng ta một điều quan trọng về cách đối nhân xử thế. Không phải tất cả sự công bằng đều dựa trên luật lệ chi li, nghĩa là ăn miếng trả miếng, nhưng cần thực thi theo con đường của Tin Mừng, đó chính là con đường tình yêu và lòng bác ái. 
/ 1429 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 19: 13-15: Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì những ai giống như chúng." Người đặt tay trên chúng, rồi đi khỏi nơi đó...