Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa

/ 1280 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh - Lm. Giuse Đỗ Văn Thụy

Các đạo sĩ đã gặp Chúa vì tâm hồn họ đơn sơ thành thực. Đi tìm Chúa chứ không tìm bản thân. Đi tìm Chúa để thỏa lòng khao khát chân lý chứ không để thỏa mãn những tham vọng đen tối. Đi tìm Chúa để thờ lạy Chúa chứ không vì lợi lộc cá nhân. Với tâm hồn đơn sơ, họ đã nhận ra ý Chúa, dù ý Chúa chỉ nhẹ nhàng qua một ánh sao.
/ 1453 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Lễ Các Thánh Anh Hài - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Sự lừa dối, tuỳ theo hoàn cảnh, đôi khi lại có lợi. Chẳng hạn, một cô gái trẻ kia đã lừa dối gia đình để đến một nơi khác sống với mục đích là cứu đứa con ngoài giá thú của mình; bởi vì nếu không lừa dối như vậy, đứa con đó khó có thể sống. Nhưng có lẽ nguy hiểm nhất là kẻ có quyền mà bị lừa dối. Hêrôđê nằm trong trường hợp này. Ông coi các đạo sĩ đã lừa mình, và vì ông có quyền nên số phận của các hài nhi Do Thái đã phải chịu một cuộc bách hại thật khủng khiếp.