Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa

/ 628 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên (Mt 18:1-5.10.12-14) - GKGĐ GP Phú Cường

Nước Trời là mục đích tối hậu của đời người Kitô hữu. Sống cả cuộc đời tin theo Chúa là để được vào Nước Trời. Thế nhưng con đường vào Nước Trời không phải là con đường dễ đi, và không phải ai muốn cũng được. Để vào được Nước Trời, cũng phải có điều kiện. Chính Chúa Giêsu cho chúng ta biết các điều kiện đó.
/ 984 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên (Mt 17:22-27) - GKGĐ GP Phú Cường

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta canh tân cuộc sống, biết hy sinh quyền lợi và đặc ân, biết từ khước những điều đáng được hưởng để chỉ biết sống cho tha nhân. Những điều có thể trở nên gương xấu, thì dù có thể làm, chúng ta cũng sẽ không làm.
/ 559 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật Tuần XIX Thường Niên (Lc 12:32-38) - Giuse Đỗ Văn Thuỵ

Tỉnh thức ở đây cũng có nghĩa là sẵn sàng. Chúa dạy chúng ta phải tỉnh thức và sẵn sàng, chúng ta phải quan tâm và chấp hành nghiêm chỉnh. Tỉnh thức không phải là không ngủ mà là ngủ trong thức tỉnh. Tỉnh thức không phải là ngồi không mà chờ đợi, nhưng vẫn làm như thường trong tư thế chờ đợi.
/ 833 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Chúa Nhật Tuần XIX Thường Niên (Lc 12:35-40) - GKGĐ GP Phú Cường

Tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy “tỉnh thức và sẵn sàng”. Tỉnh thức như người đầy tớ trung tín đợi chủ về, như người khôn ngoan canh chừng tên đạo tặc; sẵn sàng như người quản lý khôn ngoan biết làm theo ý chủ.
/ 1108 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên (Mt 17:14-19) - GKGĐ GP Phú Cường

Khi chứng kiến Chúa Giêsu hiển dung qua cuộc biến hình, ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan ngây ngất. Có thể nói lúc này đây không còn gì có thể làm các ông mãn nguyện hơn nữa, nên Phêrô thưa với Chúa Giêsu xin cho ông được làm ba lều: một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia để các ông được sống mãi với vinh quang đó.
/ 1165 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên (Mt 16:24-28) - GKGĐ GP Phú Cường

Xã hội thường dạy chúng ta rằng: “từ bỏ chỉ có trong từ điển của kẻ thất bại”. Thật ra, từ bỏ hay không từ bỏ không phải là thất bại, mà đó chỉ là sự lựa chọn. Và lựa chọn nào thì cũng cần có sự đánh đổi. Khi lựa chọn theo Chúa và làm môn đệ Người thì được Chúa mời gọi: “hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo thầy”.
/ 1268 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên (Mt 16:13-19) - GKGĐ GP Phú Cường

Phêrô - người tông đồ trưởng trong 12 tông đồ - qua đoạn Tin mừng hôm nay, đã cho chúng ta một sự thật về thân phận con người. Sự thật đó đã được diễn tả trong sách ngôn sứ Isaia: “Như trời cao hơn đất thế nào, thì đường lối Ta vượt trên đường lối các ngươi, và tư tưởng Ta cũng vượt trên tư tưởng các ngươi thế ấy” (Is 55,7-8), và Chúa Giêsu khẳng định lần nữa về Phêrô: con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người".
/ 1310 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên (Mt 15:21-28) - GKGĐ GP Phú Cường

Bài Tin mừng hôm nay gợi lên cho chúng ta hình ảnh của thân phận con người trước đau khổ triền miên. Và hơn nữa, chị ta còn chịu những thử thách. Nhưng cuối cùng chị vẫn kiên nhẫn, tất cả vì tình thương dành cho con gái yêu dấu của mình. Tình yêu hòa quyện với niềm tin sắt son.