Clock-Time

Suy Tư Thần Học

/ 734 / Suy Tư Thần Học

Giáo Hội lớn hơn nhiều so với ý tưởng nhỏ bé của chúng ta Hot

Đối với thần học gia Isabelle Payen de la Garanderie (1), bí tích Thánh Thể là nơi hiệp nhất của một Giáo hội gồm các thành viên đa dạng.
/ 928 / Suy Tư Thần Học

Hiệp nhất qua khoảng cách – Yêu thương trong khác biệt Hot

Thần học hoà giải ngày nay, ở chiều kích xã hội và luân lý, mang một số nét căn bản như những điểm chúng tôi đã nhấn mạnh bằng in đậm ở trên: hoà giải có đặc tính thần học, tức đến từ Thiên Chúa, ngang qua cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Đức Ki-tô; hoà giải bao hàm các giá trị của giải phóng và chữa lành như chân lý, công bình, tha thứ và hoán cải; hoà giải có đặc tính cánh chung, và vì thế khơi gợi hy vọng cũng như là kết quả của hy vọng.
/ 1489 / Suy Tư Thần Học

Ý nghĩa của việc cầu nguyện cho các linh hồn

Việc cầu nguyện cho những người đã khuất có nguồn gốc từ Cựu ước. Trong sách Maccabê ghi lại sự kiện này như sau: “Thực thế, nếu ông không hy vọng rằng những chiến binh đã ngã xuống sẽ sống lại, thì cầu nguyện cho người chết quả là việc dư thừa và ngu xuẩn...

/ 1528 / Suy Tư Thần Học

Tìm hiểu các tông đồ Hot

Về tầm quan trọng của các tông đồ, chúng ta lại ít biết về một vài vị trong số họ, và những gì chúng ta thực sự biết phần lớn dựa trên truyền thống hoặc truyền thuyết. Chúng ta có thể phỏng đoán một số điều về các tông đồ nhưng tất cả đều dựa trên văn hóa Do Thái...

/ 1475 / Suy Tư Thần Học

“Phúc Âm hóa": Những nhận xét phê bình theo quan điểm Kinh Thánh Hot

Mặc dù thuật ngữ “Phúc Âm” (tiếng Hy Lạp εὐαγγέλιον) không phải là một phát minh Ki-tô giáo, nhưng nó đã được định hình cụ thể trong Ki-tô giáo sơ thời, nên xác định việc sử dụng nó trong tương lai...

/ 1223 / Suy Tư Thần Học

15 bài nguyện ngắm theo Kinh Thánh, dùng trong giờ Chầu Thánh Thể Hot

Nhân vật huyền bí Men-ki-xê-đê trong quá khứ biểu trưng cho Đức Giê-su Thượng Tế. Nếu không có ngôi vị của vị tư tế, thì Thánh Thể hay Bánh Hằng Sống không thể trở thành một thực tại được. Chức linh mục thì cần thiết cho toàn bộ thực tại của Thánh lễ, Việc truyền phép, Thánh Thể, và Hiệp Lễ...

/ 854 / Suy Tư Thần Học

Hãy gia tăng xét mình hằng ngày trong đời sống cầu nguyện!

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ nêu bật lên và giải thích ngắn gọn năm bước đơn giản để giúp thực hiện việc Xét mình hằng ngày. Sau đó, như một cách thức gia tăng động lực, chúng tôi sẽ gợi lên một số ơn lành được ban xuống kèm theo trong đời sống thiêng liêng của bạn nhờ việc xét mình ấy...

/ 795 / Suy Tư Thần Học

12 trích dẫn từ các thánh Giáo phụ về Bí tích Thánh thể Hot

Để giúp minh họa vấn đề này, dưới đây là một bộ sưu tập nhỏ các trích dẫn từ các Thánh Giáo phụ thời sơ khai để trình bày chi tiết niềm tin của các ngài về Chúa Giêsu Thánh Thể. Sau khi hiểu được các trích dẫn này, chúng ta sẽ thấy rõ việc Giáo Hội đã truyền lại giáo huấn này theo cách gần như không thay đổi qua nhiều năm...