Clock-Time

Tội của ađam và evà là tội tham ăn hay tội dâm dục?

sự kiện Ađam và Evà đã ăn một trái cấm, vì chẳng có một lý do thỏa đáng nào; nhưng hoàn toàn hệ tại việc kết hợp tình dục. Vậy, nếu thế thì làm sao hiểu được hình phạt Thiên Chúa đã giáng xuống trên nguyên tổ chúng ta

+ VẤN: 

Tôi nghĩ tội nguyên tổ không nằm trong sự kiện Ađam và Evà đã ăn một trái cấm, vì chẳng có một lý do thỏa đáng nào; nhưng hoàn toàn hệ tại việc kết hợp tình dục. Vậy, nếu thế thì làm sao hiểu được hình phạt Thiên Chúa đã giáng xuống trên nguyên tổ chúng ta, bởi chính tay Người đã tạo nên phái tính con người? Và như vậy, thì làm sao loài người có thể sinh sôi nảy nở cùng gia tăng dân số?

+ ĐÁP:

Quan niệm cho rằng nguyên tội là một tội về tính dục không có nền tảng tí nào. Lối chú giải này về tội Ađam đã có từ thời Kitô giáo thượng cổ, đã từng được thánh Augustinô biết đến, và cũng đã từng bị ngài phi bác. Nó phát sinh do một thiên kiến chung cho rằng tất cả mọi tội lỗi đều là tội dâm dục, và tin cách sai lầm đó là tội  nặng nhất trong các tội. 

Thật ra, tội đầu tiên trong lịch sử nhân loại là tội kiêu ngạo. Con người đã từ chối việc lệ thuộc vào Thiên Chúa, đã không muốn sống như hình ảnh của Thiên Chúa và như phụ tá của Người trong thế giới này. Trái lại, nó muốn hoàn toàn làm chủ chính mình và vận mệnh của mình. Thánh Tôma sau khi nghiền ngẫm đoạn văn này, đã giải thích ý nghĩa bài trình thuật của sách thánh như sau: Việc Thiên Chúa cấm Ađam và Evà ăn trái cây biết lành và dữ có nghĩa là hai ông bà phải tuân theo sự hướng dẫn của Người trong việc phân định đâu là điều lành, đâu là điều dữ đối với họ. Họ không được muốn tự mình định đoạt. Vì như thế là tự cho mình thông biết hơn Đấng Tạo Hóa.

Theo như Thánh Kinh thuật lại, chính Thiên Chúa đã dựng nên người nam và người nữ đầu tiên; Người đã truyền cho họ phải kết hợp với nhau thành vợ chồng và sinh con đẻ cái để cư ngụ trên khắp trái đất. Tuy nhiên, tất cả đều phải diễn tiến theo đúng định luật của Thiên Chúa. Người đã lập nên hôn nhân để người nam và người nữ giúp đỡ lẫn nhau trong công trình của Đấng Tạo Hóa, tức sinh con đẻ cái và giáo dục chúng biết sống đúng phẩm giá con người. Nên, những rối loạn về tính dục đầy dẫy trong thời đại chúng ta không có nghĩa là hôn nhân xấu xa tự bản chất. Chúng chỉ là những sự lạm dụng một điều tốt.

Nguyên tác: số mục (12) quyển III          Flick