Clock-Time

Trong Thánh lễ, Chúa Kitô có thụ khổ không?

Có thể bảo rằng Chúa Kitô chịu đau khổ trong Thánh lễ, rằng Người cô đơn trong Nhà Chầu và ta phải đến an ủi Người không?...
SUY TƯ THẦN HỌC

TRONG THÁNH LỄ, CHÚA KITÔ CÓ THỤ KHỔ KHÔNG?
 

VẤN: Có thể bảo rằng Chúa Kitô chịu đau khổ trong Thánh lễ, rằng Người cô đơn trong Nhà Chầu và ta phải đến an ủi Người không?

ĐÁP: Trong Thánh lễ Chúa Kitô không có chịu đau khổ thêm một lần nữa (x. Rm 6,9). Trong hy lễ Thánh Thể, đường thánh giá không tái diễn. Thực vậy, trong thánh lễ, cuộc khổ nạn mà Chúa Kitô đã chịu một lần thay cho tất cả trên thánh giá, chỉ được hiện tại hoá lại thôi và làm phát sinh những hiệu quả trên đời sống chúng ta (Dt 7,27). Sự hiện diện của Chúa Kitô trên bàn thờ “Trong nhà Tạm” là sự hiện diện của một Chúa Kitô đã được tôn vinh bên cạnh Chúa Cha và đã vĩnh viễn bước vào cõi phúc Thiên quốc. Vậy, Người không “cô độc một mình cùng bị bỏ rơi” đến nỗi cảm thấy khổ sở và cần những lời an ủi của chúng ta.
 
Nhưng, khi vì thờ ơ và nguội lạnh, ta chểnh mảng việc thờ lạy Chúa Kitô hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể hoặc khi ta coi thường không chịu lãnh nhận Bí Tích ấy dầu không có gì ngăn trở và khó khăn, thì lúc ấy chính chúng ta mới là kẻ “ cô độc khốn khổ”, những tạo vật đáng thương không được kề cận bên Chúa trong đức tin và tình yêu, những kẻ khốn cùng không được thông phần nhiều vào định mạng Người đã kề vai gánh lấy trong Vườn Cây Dầu và đã sẵn sàng hứng chịu trong sự bỏ rơi hoàn toàn trên Thánh giá.
 
Nguyên tác: số mục (16) quyển II
K.Rahner