Clock-Time
/ 709 / Tài Liệu Giảng Lễ

Thời giờ là của Chúa

Cứ phải mỗi ngày đọc hết bao nhiêu kinh nguyện và suy niệm với 150 Thánh Vịnh, con không còn thời giờ để đọc sách hay làm.......

/ 1196 / Tài Liệu Giảng Lễ

Thơ - ​Chúa Chiên Lành

Thiên Chúa hết sức thân tình, Gọi Ki-tô hữu chúng mình là “chiên”. Mọi điều Chúa chỉ có khuyên, Hãy nghe Lời Chúa, lo phiền làm chi. Chúa ban sức sống diệu kỳ,...

/ 582 / Tài Liệu Giảng Lễ

Sống đạo

Tạ ơn Chúa, chúng ta là những người tin Chúa. Chúng ta tự hào mình biết Chúa rất rõ nhờ cha mẹ đạo dòng đạo gốc, nhờ học giáo lý từ nhỏ...

/ 540 / Tài Liệu Giảng Lễ

Câu Chuyện Chiếc Cổng

Câu chuyện Chiếc Cổng nhắc nhở chúng ta rằng, cách cư xử hằng ngày của chúng ta với nhau có thể sẽ làm cho “chiếc cổng” đóng lại hay mở ra....

/ 514 / Tài Liệu Giảng Lễ

Bông hoa đầu xuân

Tôi sẽ leo xuống vực sâu, với điều kiện để cho ba tôi nắm dây thừng...

/ 1121 / Tài Liệu Giảng Lễ

Câu chuyện về vị vua và hai bức tranh

Xưa có một ông vua tổ chức một cuộc thi tìm ra người nào vẽ được bức tranh yên bình nhất. ...

/ 920 / Tài Liệu Giảng Lễ

Câu truyện về ông vua đi tìm sự bình an

Dù giàu có và quyền lực bao nhiêu đi nữa, nhưng nếu không sống hôm nay, thì bạn không cảm nhận được giá trị của cuộc đời....