Clock-Time

Tam Nhật Thánh

/ 592 / Muối Men Chuyên Đề

2022 | TĨNH TÂM MÙA CHAY | Ngày 03 | Cùng thinh lặng ngắm nhìn Thập Giá và sự chết của Chúa Giêsu Hot

TĨNH TÂM MÙA CHAY ONLINE 2022. Chủ đề: tìm hiểu – và sống ý nghĩa TAM NHẬT THÁNH. Ngày 03: THỨ SÁU, VÀ THỨ 7 TUẦN THÁNH - Cùng thinh lặng ngắm nhìn Thập. Giá và sự chết của Chúa Giêsu. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông

/ 502 / Muối Men Chuyên Đề

2022 | TĨNH TÂM MÙA CHAY | Ngày 02 | THỨ NĂM TUẦN THÁNH - Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể và bài học yêu thương Hot

TĨNH TÂM MÙA CHAY ONLINE 2022. Chủ đề: tìm hiểu – và sống ý nghĩa TAM NHẬT THÁNH . Ngày 02: THỨ NĂM TUẦN THÁNH - Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể và bài học yêu thương. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông

/ 696 / Muối Men Chuyên Đề

2022 | TĨNH TÂM MÙA CHAY | Ngày 01 | Tìm hiểu – và sống ý nghĩa TAM NHẬT THÁNH Hot

TĨNH TÂM ONLINE 2022. Chủ đề: tìm hiểu – và sống ý nghĩa TAM NHẬT THÁNH. Ngày 01: Ý nghĩa Việc cử hành TAM NHẬT THÁNH. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông