Clock-Time

Video Tâm Tình Mục Tử - 12/2017

Tâm Tình Mục Tử: Anh chị em rất thân mến, Khởi đầu năm Phụng vụ mới, sứ điệp Lời Chúa của Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng mời gọi chúng ta “hãy tỉnh thức”