Clock-Time
/ 814 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật III Mùa Chay - Năm A, Thái Nguyên Hot

Đáp Ca Chúa Nhật III Mùa Chay A - Thái Nguyên Thánh Vịnh 94...

/ 810 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật II Mùa Chay - Năm A, Huy Hoàng Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật II Mùa Chay - Năm A, Huy Hoàng Tv 32,4-5.18-19.20.22...

/ 1306 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật II Mùa Chay - Năm A, Thái Nguyên Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật II Mùa Chay - Năm A, Tv 32, Linh Mục Thái Nguyên....

/ 507 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật I Mùa Chay - Năm A, Thái Nguyên Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật I Mùa Chay - Năm A, Tv 50, Linh Mục Thái Nguyên....

/ 522 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật I Mùa Chay - Năm A, Huy Hoàng Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật I Mùa Chay - Năm A, Huy Hoàng Tv 50,3-4.5-6a.12-13.14.17...

/ 312 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật VII Thường Niên Năm A, Huy Hoàng Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật VII Thường Niên - Năm A, Huy Hoàng Tv 102,1-2.3-4.8.10.12-13 Huy Hoàng....

/ 1109 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật VII Thường Niên Năm A, Thái Nguyên Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật VII Thường Niên - Năm A, Thái Nguyên, Tv 102, Thái Nguyên....

/ 320 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật VI Thường Niên Năm A, Huy Hoàng Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật VI Thường Niên Năm A, Huy Hoàng, Tv 118,1-2.4-5.17-18.33-34, Huy Hoàng....

/ 1876 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật VI Thường Niên Năm A, Thái Nguyên Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật VI Thường Niên - Năm A, Thái Nguyên, Tv 118, Thái Nguyên....

/ 348 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật V Thường Niên Năm A, Huy Hoàng Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật V Thường Niên Năm A, Huy Hoàng, Tv 111,4-5.6-7.8a.9, Huy Hoàng....

/ 1668 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật V Thường Niên Năm A, Thái Nguyên Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật V Thường Niên - Năm A, Thái Nguyên, Tv 111, Thái Nguyên....

/ 1109 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật II Thường Niên Năm A, Thái Nguyên Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật II Thường Niên Năm A, Thái Nguyên, Thái Nguyên, Tv 39...

/ 582 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật II Thường Niên Năm A, Huy Hoàng Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật II Thường Niên Năm A, Huy Hoàng, Tv 39,2.4ab.7-8a.8b-9.1, Huy Hoàng...

/ 675 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa- Năm A, Huy Hoàng Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa- Năm A, Huy Hoàng, TV 28, 1-2, 3ac-4, 8b.9b-10, Huy Hoàng...

/ 1362 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa- Năm A, Thái Nguyên Hot

Nhạc Beat - Đáp Ca: Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa- Năm A, Thái Nguyên, Tv 28, Thái Nguyên....

/ 553 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật II Mùa Vọng - Năm A, Kim Long Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật II Mùa Vọng - Năm A, Kim Long, Tv 71...

/ 431 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXXIV Thường Niên - Năm C, Kim Long Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXXII Thường Niên - Năm C, Kim Long Tv 16....

/ 448 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXXIV Thường Niên - Năm C, Thái Nguyên Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXXIV Thường Niên - Năm C, Thái Nguyên Tv 121. Trình bày: Phêrô Võ Đức Toàn. ...

/ 383 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXXIV Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXXIV Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng Tv 121,1-2.3-4a.4b-5 Huy Hoàng....