Clock-Time
/ 5232 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật III Mùa Phục Sinh Năm A - Thái Nguyên - TV15 Hot

Đáp Ca Chúa Nhật III Mùa Phục Sinh Năm A - Thánh Vịnh 15 - Linh Mục Thái Nguyên
/ 2868 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật II Mùa Phục Sinh Năm A - Huy Hoàng - TV117 Hot

Đáp Ca Chúa Nhật II Mùa Phục Sinh Năm A - TV117 - Linh Mục Huy Hoàng

/ 5328 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật II Mùa Phục Sinh Năm A - Thái Nguyên - TV117 Hot

Đáp Ca Chúa Nhật II Mùa Phục Sinh Năm A - Thánh Vịnh 117 - Linh Mục Thái Nguyên
/ 5457 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật I Mùa Phục Sinh Năm A - Thái Nguyên - Tv117

 Chào mừng các bạn đến với thánh vịnh đáp ca Linh mục Thái Nguyên. Rất mong được sự ủng hộ của các bạn. Thánh vịnh đáp ca mong muốn sẽ là một nhịp cầu nối để các bạn tập hát các thánh vịnh đáp ca thông qua file pdf và nhạc beat. Chân thành cảm ơn các bạn! Mọi người đăng ký kênh Thánh Vịnh Đáp Ca và ấn nút chuông để cập nhật được những video đáp ca và nhạc beat của bài hát đáp ca mỗi tuần nhé. 

/ 3000 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật I Mùa Phục Sinh Năm A - Huy Hoàng - TV117

Đáp Ca Chúa Nhật I Mùa Phục Sinh Năm A - Huy Hoàng - TV117

/ 2850 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật III Mùa Chay - Năm A, Kim Long

Đáp Ca: Chúa Nhật III Mùa Chay - Năm A, Kim Long, Tv 94

/ 3338 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật III Mùa Chay - Năm A, Huy Hoàng

Đáp Ca: Chúa Nhật III Mùa Chay - Năm A, Huy Hoàng Tv 94

/ 3948 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật III Mùa Chay - Năm A, Thái Nguyên

Đáp Ca Chúa Nhật III Mùa Chay A - Thái Nguyên Thánh Vịnh 94

/ 3809 / Thánh Ca

Đáp Ca | Chúa Nhật II Mùa Chay Năm A | Huy Hoàng | Tv 32

Đáp Ca: Chúa Nhật II Mùa Chay - Năm A, Huy Hoàng Tv 32,4-5.18-19.20.22

/ 3572 / Thánh Ca

Đáp Ca | Chúa Nhật II Mùa Chay Năm A | Thái Nguyên | Tv 32

Đáp Ca: Chúa Nhật II Mùa Chay - Năm A, Tv 32, Linh Mục Thái Nguyên.

/ 3732 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm C - Thánh Vịnh 33 | Linh Mục Huy Hoàng Hot

Đáp Ca Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm C - Thánh Vịnh 33 | Linh Mục Huy Hoàng

/ 4513 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật I Mùa Chay Năm C - Thánh Vịnh 90 | Linh Mục Huy Hoàng Hot

Đáp Ca Chúa Nhật I Mùa Chay Năm C - Thánh Vịnh 90 | Linh Mục Huy Hoàng

/ 4274 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật VIII Mùa Thường Niên Năm C - Thánh Vịnh 91 | Linh Mục Huy Hoàng Hot

Đáp Ca Chúa Nhật VIII Mùa Thường Niên Năm C - Thánh Vịnh 91 | Linh Mục Huy Hoàng

/ 3644 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật VII Mùa Thường Niên Năm C - Thánh Vịnh 102 - Linh Mục Huy Hoàng Hot

Đáp Ca Chúa Nhật VII Mùa Thường Niên Năm C - Thánh Vịnh 102 - Linh Mục Huy Hoàng

/ 2795 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật VI Mùa Thường Niên Năm C - Thánh Vịnh 1 - Linh Mục Huy Hoàng Hot

Đáp Ca Chúa Nhật VI Mùa Thường Niên Năm C - Thánh Vịnh 1 - Linh Mục Huy Hoàng

/ 4526 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật XVII Thường Niên Năm B - Thánh Vịnh 144 - Linh mục Huy Hoàng Hot

Chào mừng các bạn đến với thánh vịnh đáp ca Linh mục Huy Hoàng. Rất mong được sự ủng hộ của các bạn. Thánh vịnh đáp ca mong muốn sẽ là một nhịp cầu nối để các bạn tập hát các thánh vịnh đáp ca thông qua file pdf và nhạc beat. Chân thành cảm ơn các bạn! Mọi người đăng ký kênh Thánh Vịnh Đáp Ca và ấn nút chuông để cập nhật được những video đáp ca và nhạc beat của bài hát đáp ca mỗi tuần nhé.

/ 3571 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật XV Thường Niên Năm B - Thánh Vịnh 84 - Linh mục Huy Hoàng Hot

Đáp Ca Chúa Nhật XV Thường Niên Năm B - Thánh Vịnh 84 - Linh mục Huy Hoàng

/ 3662 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật XIV Thường Niên Năm B - Thánh Vịnh 122 - Linh mục Huy Hoàng Hot

Chào mừng các bạn đến với thánh vịnh đáp ca Linh mục Huy Hoàng. Rất mong được sự ủng hộ của các bạn. Thánh vịnh đáp ca mong muốn sẽ là một nhịp cầu nối để các bạn tập hát các thánh vịnh đáp ca thông qua file pdf và nhạc beat. Chân thành cảm ơn các bạn!

/ 3054 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa - Thánh Vịnh 115 - Linh Mục Thái Nguyên Hot

Chào mừng các bạn đến với thánh vịnh đáp ca Linh mục Thái Nguyên. Rất mong được sự ủng hộ của các bạn. Thánh vịnh đáp ca mong muốn sẽ là một nhịp cầu nối để các bạn tập hát các thánh vịnh đáp ca thông qua file pdf và nhạc beat. Chân thành cảm ơn các bạn! Mọi người đăng ký kênh Thánh Vịnh Đáp Ca và ấn nút chuông để cập nhật được những video đáp ca và nhạc beat của bài hát đáp ca mỗi tuần nhé.