Clock-Time
/ 1739 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa - Thánh Vịnh 115 - Linh Mục Huy Hoàng Hot

Chào mừng các bạn đến với thánh vịnh đáp ca Linh mục Huy Hoàng. Rất mong được sự ủng hộ của các bạn. Thánh vịnh đáp ca mong muốn sẽ là một nhịp cầu nối để các bạn tập hát các thánh vịnh đáp ca thông qua file pdf và nhạc beat. Chân thành cảm ơn các bạn!

/ 1372 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Thánh Vịnh 32 - Linh Mục Thái Nguyên Hot

Chào mừng các bạn đến với thánh vịnh đáp ca Linh mục Thái Nguyên. Rất mong được sự ủng hộ của các bạn. Thánh vịnh đáp ca mong muốn sẽ là một nhịp cầu nối để các bạn tập hát các thánh vịnh đáp ca thông qua file pdf và nhạc beat. Chân thành cảm ơn các bạn! Mọi người đăng ký kênh Thánh Vịnh Đáp Ca và ấn nút chuông để cập nhật được những video đáp ca và nhạc beat của bài hát đáp ca mỗi tuần nhé...

/ 1534 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Thánh Vịnh 32 - Linh Mục Huy Hoàng Hot

Chào mừng các bạn đến với thánh vịnh đáp ca Linh mục Huy Hoàng. Rất mong được sự ủng hộ của các bạn. Thánh vịnh đáp ca mong muốn sẽ là một nhịp cầu nối để các bạn tập hát các thánh vịnh đáp ca thông qua file pdf và nhạc beat. Chân thành cảm ơn các bạn!

/ 1663 / Thánh Ca

Nhạc Beat - Đáp Ca Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Thánh Vịnh 103 - Linh Mục Thái Nguyên Hot

Nhạc Beat - Đáp Ca Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.
Thánh Vịnh 103.
Linh Mục Thái Nguyên.

/ 810 / Thánh Ca

Nhạc Beat - Đáp Ca Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiên Xuống - Thánh Vịnh 103 - Linh Mục Huy Hoàng Hot

Nhạc Beat - Đáp Ca Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiên Xuống. Thánh Vịnh 103. Tác giả: Lm Huy Hoàng

/ 889 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên Năm B - Thánh Vịnh 46 - Linh Mục Huy Hoàng Hot

Nhạc Beat - Đáp Ca Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên Năm B. Thánh Vịnh 46. Tác giả: Lm Huy Hoàng

/ 1404 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm B - Thánh Vịnh 97 - Linh Mục Huy Hoàng Hot

Nhạc Beat - Đáp Ca Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm B. Thánh Vịnh 97. Tác giả: Lm Huy Hoàng

/ 1575 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật V Phục Sinh Năm B - Thánh Vịnh 21 - Linh Mục Huy Hoàng Hot

Đáp Ca Chúa Nhật V Phục Sinh Năm B -  Thánh Vịnh 21 - Linh Mục Huy Hoàng

/ 1679 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm B - Thánh Vịnh 117 - Linh mục Huy Hoàng Hot

Đáp Ca Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm B - Thánh Vịnh 117 - Linh mục Huy Hoàng

/ 1322 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật III Phục Sinh Năm B - Thánh Vịnh 4 - Linh Mục Thái Nguyên Hot

Nhạc Beat - Đáp Ca Chúa Nhật Phục Sinh - Thánh Vịnh 117 - Linh Mục Thái Nguyên
/ 2012 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật II Phục Sinh - Thánh Vịnh 117 - Linh Mục Huy Hoàng Hot

Đáp Ca Chúa Nhật II Phục Sinh - Thánh Vịnh 117 - Linh Mục Huy Hoàng

/ 1370 / Thánh Ca

Nhạc Beat - Đáp Ca Chúa Nhật Phục Sinh - Thánh Vịnh 117 - Linh Mục Thái Nguyên Hot

Nhạc Beat - Đáp Ca Chúa Nhật Phục Sinh - Thánh Vịnh 117 - Linh Mục Thái Nguyên
/ 2104 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật Phục Sinh - Thánh Vịnh 117 - Linh Mục Huy Hoàng Hot

Đáp Ca Chúa Nhật Phục Sinh - Thánh Vịnh 117 - Linh Mục Huy Hoàng

/ 15754 / Thánh Ca

Exsultet - Mừng Vui Lên Hot

EXSULTET - Mừng Vui Lên, ĐCV Thánh Giuse, Thực hiện: Truyền Thông Phú Cường
/ 1711 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật Lễ Lá Năm B - Thánh Vịnh 21 - Linh Mục Huy Hoàng Hot

Đáp Ca Chúa Nhật Lễ Lá Năm B - Thánh Vịnh 21 - Linh Mục Huy Hoàng

/ 611 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật V Mùa Chay Năm B - Thánh Vịnh 50 - Linh Mục Huy Hoàng Hot

Đáp Ca Chúa Nhật V Mùa Chay Năm B - Thánh Vịnh 50 - Linh Mục Huy Hoàng

/ 1631 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm B - Thánh Vịnh 136 - Linh Mục Huy Hoàng Hot

Đáp Ca Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm B - Thánh Vịnh 136 - Linh Mục Huy Hoàng

/ 1243 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm B - Thánh Vịnh 136 - Linh Mục Thái Nguyên Hot

Đáp Ca Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm B - Thánh Vịnh 136 - Linh Mục Thái Nguyên
/ 999 / Thánh Ca

Đáp Ca Chúa Nhật III Mùa Chay Năm B - Thánh Vịnh 18 - Linh Mục Thái Nguyên Hot

Đáp Ca Chúa Nhật III Mùa Chay Năm B - Thánh Vịnh 18 - Linh Mục Thái Nguyên