Clock-Time
/ 287 / Thánh Ca

ĐÁP CA: Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm C Hot

ĐÁP CA: Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm C - , TV 99, Huy Hoàng...

/ 396 / Thánh Ca

ĐÁP CA: Chúa Nhật III Phục Sinh - Năm C Hot

ĐÁP CA: Chúa Nhật III Phục Sinh Năm C - , TV 29, Huy Hoàng...

/ 612 / Thánh Ca

ĐÁP CA: Chúa Nhật Phục Sinh - Năm C Hot

ĐÁP CA: Chúa Nhật Phục Sinh Năm C - , TV 117, Huy Hoàng...

/ 503 / Thánh Ca

Exsultet - Mừng Vui Lên Hot

EXSULTET - Mừng Vui Lên, ĐCV Thánh Giuse, Thực hiện: Truyền Thông Phú Cường...

/ 369 / Thánh Ca

ĐÁP CA: Chúa Nhật Lễ Lá - Năm C Hot

ĐÁP CA: Chúa Nhật Lễ Lá - Năm C, TV 21, Huy Hoàng...

/ 779 / Thánh Ca

ĐÁP CA: Chúa Nhật V Mùa Chay - Năm C Hot

ĐÁP CA: Chúa Nhật V Mùa Chay - Năm C, TV 125, 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6, Huy Hoàng...

/ 761 / Thánh Ca

ĐÁP CA: Chúa Nhật IV Mùa Chay - Năm C Hot

ĐÁP CA: Chúa Nhật IV Mùa Chay - Năm C, TV 33, 2-3,4-5,6-7, Huy Hoàng...