Clock-Time

Đáp Ca Chúa Nhật III Mùa Phục Sinh Năm A - Thái Nguyên - TV15

Đáp Ca Chúa Nhật III Mùa Phục Sinh Năm A - Thánh Vịnh 15 - Linh Mục Thái Nguyên
THÁNH VỊNH - ĐÁP CA

ĐÁP CA: CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM A

LM. THÁI NGUYÊN

 

Tv 15

1. Chúa ơi xin giữ gìn con, vì con tìm nương tựa Chúa. Con thưa cùng Chúa con rằng: Ngài là Thiên Chúa của con. Ngài là gia nghiệp của con. Chính Ngài nắm giữ đời con.

ĐK: Chúa sẽ chỉ cho con biết đường là đường lối Chúa. Biết đường là đường lối trường sinh.

2. Chúa ơi con mãi tụng ca, vì đây Lời Chúa nhủ bảo. Con luôn đặt Chúa trước mặt, vì Ngài luôn ở gần con. Lòng này không còn sợ chi, chẳng còn nao núng điều gì.

3. Thế nên con mãi mừng vui, hồn con hỉ hoan vì Chúa, thân con nằm nghỉ an toàn, vì Ngài đâu nỡ bỏ rơi. Cuộc đời con ở nơi Chúa, Chúa là hạnh phúc đời con.

4. Đoái thương xin Chúa dạy con, dạy con đường lối hằng sống. Hân hoan ở trước nhan Ngài, lòng này con những hằng mong, tràn đầy hoan lạc của Chúa, với Ngài cho đến ngàn thu.

Download PDFNHẠC BEAT