Clock-Time

ĐÁP CA: Chúa Nhật III Phục Sinh - Năm C

ĐÁP CA: Chúa Nhật III Phục Sinh Năm C - , TV 29, Huy Hoàng
THÁNH VỊNH - ĐÁP CA

Chúa Nhật Phục Sinh - Năm C

TV 29, 2.4, 5-6, 11.12a.13b

Download PDF