Clock-Time

Đáp Ca Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Thánh Vịnh 32 - Linh Mục Huy Hoàng

Chào mừng các bạn đến với thánh vịnh đáp ca Linh mục Huy Hoàng. Rất mong được sự ủng hộ của các bạn. Thánh vịnh đáp ca mong muốn sẽ là một nhịp cầu nối để các bạn tập hát các thánh vịnh đáp ca thông qua file pdf và nhạc beat. Chân thành cảm ơn các bạn!

THÁNH VỊNH ĐÁP CA

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI - NĂM B

LINH MỤC HUY HOÀNG

THÁNH VỊNH 32

Download File PDF: tại đây

ĐK: Hạnh phúc thay dân nào được Chúa chọn làm gia nghiệp.

1. Lời Thiên Chúa luôn chân thực ngay chính. Mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Ngài yêu thích điều công minh chính trực. Tình thương Chúa ngập tràn khắp địa cầu.

2. Lời Chúa phán khiến vũ trụ hiện hữu. Và làn hơi Ngài tạo tác ngàn mây. Biển sóng vỗ Ngài thu gom nhốt lại. Dồn vào kho mọi ngọn sóng thuỷ triều.

3. Thật vinh phúc những nước nào nhận Chúa. Và một dân nào được Chúa chọn riêng. Từ thiên quốc đầy vinh quang Chúa ngự. Ngài nhìn xem mọi người sống trên đời.

4. Đoàn con những vững tâm hồn đợi Chúa. Bởi Người luôn trợ phù mãi chở che. Hồng ân Chúa nguyện xin thương đổ đầy tràn trên những người bền vững trông cậy.NHẠC BEAT - MELODY


NHẠC BEAT