Clock-Time

Đáp Ca Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A - Linh Mục Thái Nguyên

Đáp Ca Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A - Thánh Ca Đaniel - Linh Mục Thái Nguyên
THÁNH VỊNH - ĐÁP CA

ĐÁP CA: CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI

LM. THÁI NGUYÊN

 
THÁNH CA ĐANIEL
 
Download PDFNHẠC BEAT