Clock-Time

ĐÁP CA: Chúa Nhật V Phục Sinh - Năm C

ĐÁP CA: Chúa Nhật V Phục Sinh Năm C  , TV 144, Huy Hoàng
THÁNH VỊNH - ĐÁP CA

Chúa Nhật V Phục Sinh - Năm C

TV 144,8-9.10-11.12-13ab