Clock-Time

Đáp Ca Chúa Nhật VI Mùa Phục Sinh Năm A - Thánh Vịnh 65 - Linh Mục Thái Nguyên

Đáp Ca Chúa Nhật VI Mùa Phục Sinh Năm A - Thánh Vịnh 65 - Linh Mục Thái Nguyên
THÁNH VỊNH - ĐÁP CA

ĐÁP CA: CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM A

LM. THÁI NGUYÊN

 
Tv 65
 

1. Toàn cầu hỡi, hãy reo mừng trong Thiên Chúa. Hãy ca ngợi mừng vinh quang uy danh Ngài. Hãy kính dâng Ngài lời ca khen muôn vinh hiển. Và hãy thân thưa: vĩ đại thay sự nghiệp Chúa.

ĐK: Toàn thể địa cầu hãy tung hô Chúa, hãy ngợi khen Đức Chúa Trời.

2. Toàn cầu hỡi, hát khen mừng danh thánh Chúa. Hãy chúc tụng và cao rao uy danh Ngài. Hãy đến đây coi kỳ công bởi tay Thiên Chúa. Ngài đã thể hiện biết bao nhiêu chuyện tuyệt luân.

3. Ngài đã biến biển khơi thành nơi khô ráo, để cho ta được đi băng qua dễ dàng. Lòng những hân hoan ngàn lời ngợi ca Thiên Chúa. Lạy Chúa uy quyền Chúa Đấng thống trị ngàn năm.

Download PDFNHẠC BEAT