Clock-Time

Đáp Ca: Chúa Nhật VI Thường Niên Năm A, Thái Nguyên

Đáp Ca: Chúa Nhật VI Thường Niên - Năm A, Thái Nguyên, Tv 118, Thái Nguyên.

THÁNH VỊNH - ĐÁP CA

ĐÁP CA: CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN - NĂM A

LM. THÁI NGUYÊN

 
Tv 118
 
Download PDFNHẠC BEAT