Clock-Time

Đáp Ca Chúa Nhật XIII Thường Niên A - Thánh Vịnh 88 - Linh Mục Thái Nguyên.

Đáp Ca Chúa Nhật XIII Thường Niên A - Thánh Vịnh 88 - Linh Mục Thái Nguyên
THÁNH VỊNH - ĐÁP CA

ĐÁP CA: CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM A

LM. THÁI NGUYÊN

 
THÁNH VỊNH 88
 
Download PDFNHẠC BEAT