Clock-Time

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Năm C, Kim Long

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Năm C, Kim Long, Tv 94, Kim Long.

THÁNH VỊNH - ĐÁP CA

ĐÁP CA: CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN - NĂM C

LM. KIM LONG


TV 94

Download PDF