Clock-Time

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Năm C, Thái Nguyên

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Năm C, Thái Nguyên Tv 94 Thái Nguyên.

THÁNH VỊNH - ĐÁP CA

ĐÁP CA: CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN - NĂM C

LM. THÁI NGUYÊN

 
Tv 94