Clock-Time

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Năm C, Kim Long

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Năm C, Kim Long - Tv 97

THÁNH VỊNH - ĐÁP CA

ĐÁP CA: CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C

LM. KIM LONG


TV 97

Download PDF