Clock-Time

Đáp Ca: Chúa Nhật XXXIV Thường Niên - Năm C, Thái Nguyên

Đáp Ca: Chúa Nhật XXXIV Thường Niên - Năm C, Thái Nguyên Tv 121. Trình bày: Phêrô Võ Đức Toàn.


THÁNH VỊNH - ĐÁP CA

ĐÁP CA: CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN - NĂM C

LM. THÁI NGUYÊN

 
Tv 121