Clock-Time

Đáp Ca: Lễ Đức Mẹ Lên Trời - Năm C

Đáp Ca: Lễ Đức Mẹ Lên Trời - Năm C , Tv44, 10bc, 11, 12ab, 16, Huy Hoàng

THÁNH VỊNH - ĐÁP CA

LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI - NĂM C

Tv44, 10bc, 11, 12ab, 16