Clock-Time

Đi Tìm Một Mối Tình || Sáng Tác Nhạc sĩ Giang Ân || Trình Bày Ca sĩ Tuyết Mai

Bài hát: Đi Tìm Một Mối Tình. Sáng Tác Nhạc sĩ Giang Ân. Trình Bày Ca sĩ Tuyết Mai. Hoà âm: Truyền Thông Giáo Phận Phú Cường

BÀI HÁT: ĐI TÌM MỘT MỐI TÌNH

SÁNG TÁC: NHẠC SĨ GIANG ÂN

TRÌNH BÀY: CA SĨ TUYẾT MAI
NHẠC BEAT