/ 505 / Thánh Kinh 100 Tuần

Thánh Kinh 100 Tuần - Tuần 2 Hot

Truyền thông giáo phận Phú Cường xin trân trọng giới thiệu Chương Trình học Thánh Kinh 100 tuần của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám Mục Giáo Phận Mỹ Tho. Chương trình này trước đây đã được phổ biến bằng Audio trên các Website khác nhau. ...

/ 555 / Thánh Kinh 100 Tuần

Thánh Kinh 100 Tuần - Tuần 1 Hot

Truyền thông giáo phận Phú Cường xin trân trọng giới thiệu Chương Trình học Thánh Kinh 100 tuần của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám Mục Giáo Phận Mỹ Tho. Chương trình này trước đây đã được phổ biến bằng Audio trên các Website khác nhau. ...