Clock-Time

Thánh Kinh 100 Tuần - Tuần 13

Quý vị đang theo dõi chương trình học Thánh Kinh 100 tuần của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm - Chương trình được phát trên kênh Facebook, Youtube và Website: giaophanphucuong.org - Việc phát hành chương trình này đã được sự cho phép của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm.
MUỐI MEN CHO ĐỜI

THÁNH KINH 100 TUẦN

TUẦN 13