Clock-Time
/ 835 / Tin Giáo Phận

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A | 02.08.2020

Thánh Lễ Trực Tuyến – Chúa Nhật XVIII Thường Niên Năm A. Vào lúc 05h00 ngày 02.08.2020. Do Đức Cha Giuse  – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.
/ 7669 / Thông Tin Giáo Phận

Thông báo về việc bình thường hoá các sinh hoạt các cử hành phụng vụ và sinh hoạt mục vụ tại Giáo Phận Phú Cường Hot

Kể từ thứ Bảy, ngày 09/5/2020, mọi cử hành phụng vụ và những sinh hoạt mục vụ tại các giáo xứ, giáo họ và giáo điểm trong toàn giáo phận Phú Cường trở lại bình thường.
/ 568 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Bảy Sau Chúa Nhật IV Phục Sinh | Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ tế | 05h00 | 09.05

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ bảy Sau Chúa Nhật IV Phục Sinh, vào lúc 05h00 ngày 09.05.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 423 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Sáu Sau Chúa Nhật IV Phục Sinh | Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ tế | 05h00 | 08.05 Hot

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Sáu Sau Chúa Nhật IV Phục Sinh, vào lúc 05h00 ngày 08.05.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường

/ 355 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Năm Sau Chúa Nhật IV Phục Sinh | Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ tế | 05h00 Hot

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Năm Sau Chúa Nhật IV Phục Sinh, vào lúc 05h00 ngày 07.05.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 378 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Tư Sau Chúa Nhật IV Phục Sinh | Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ tế | 05h00 | 06.05 Hot

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Tư Sau Chúa Nhật IV Phục Sinh, vào lúc 05h00 ngày 06.05.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường

/ 376 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Ba Sau Chúa Nhật IV Phục Sinh | Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ tế | 05h00 Hot

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Ba Sau Chúa Nhật IV Phục Sinh, vào lúc 05h00 ngày 05.05.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 388 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Hai Sau Chúa Nhật IV Phục Sinh | Đức Cha Giuse GM GPPC | 05h00 | 04.05 Hot

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Hai Sau Chúa Nhật IV Phục Sinh, vào lúc 05h00 ngày 04.05.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường

/ 691 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến: Chúa Nhật IV Phục Sinh | Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ chủ sự | Vào lúc 17h30 Hot

Thánh Lễ Trực Tuyến: Chúa Nhật IV Phục Sinh, vào lúc 17h30 – ngày 03.05.2020, do Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ chủ sự, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 652 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Thiếu Nhi Trực Tuyến: Chúa Nhật IV Phục Sinh | Lm. Phêrô Huỳnh Thế Vinh | 08h00 | 03.05 Hot

Thánh Lễ Thiếu Nhi Trực Tuyến – Thánh Lễ Chúa Nhật IV Phục Sinh. Ngày cầu nguyện cho ơn gọi, vào lúc 08h00 – ngày 03.05.2020, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 454 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Bảy Sau Chúa Nhật III Phục Sinh | Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ tế | 05h00 Hot

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Bảy Sau Chúa Nhật III Phục Sinh, vào lúc 05h00 ngày 02.05.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 554 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Sáu Sau Chúa Nhật III Phục Sinh | Đức Cha Giuse GM GPPC | 05h00 | 01.05

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Sáu Sau Chúa Nhật III Phục Sinh, vào lúc 05h00 ngày 01.05.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường

/ 500 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Năm Sau Chúa Nhật III Phục Sinh | Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ tế | 05h00 Hot

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Năm Sau Chúa Nhật III Phục Sinh, vào lúc 05h00 ngày 30.04.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 553 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Tư Sau Chúa Nhật III Phục Sinh | Đức Cha Giuse GM GPPC | 05h00 | 29.04

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Tư Sau Chúa Nhật III Phục Sinh, vào lúc 05h00 ngày 29.04.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường

/ 571 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Ba Sau Chúa Nhật III Phục Sinh | Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ tế | 05h00 Hot

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Ba Sau Chúa Nhật III Phục Sinh, vào lúc 05h00 ngày 28.04.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 502 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Hai Sau Chúa Nhật III Phục Sinh | Đức Cha Giuse Giám Mục GPPC chủ tế | Vào lúc 05h00

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Hai Chúa Nhật III Phục Sinh, vào lúc 05h00 ngày 27.04.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 782 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến: Chúa Nhật III Phục Sinh | Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ chủ sự | Vào lúc 17h30 Hot

Thánh Lễ Trực Tuyến: Chúa Nhật III Phục Sinh, vào lúc 17h30 – ngày 26.04.2020, do Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ chủ sự, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 557 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Thiếu Nhi Trực Tuyến : Chúa Nhật III Phục Sinh | 08h00 | Ngày 26.04 Hot

Thánh Lễ Thiếu Nhi Trực Tuyến – Thánh Lễ Chúa Nhật II Phục Sinh, vào lúc 08h00 – ngày 26.04.2020, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường

/ 1086 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến | Chúa Nhật III Phục Sinh | Đức Cha Giuse Giám Mục GPPC chủ tế | Vào lúc 05h00 Hot

Thánh Lễ Trực Tuyến - Chúa Nhật III Phục Sinh, vào lúc 05h00 ngày 26.04.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.