Clock-Time
/ 257 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Ba Sau Chúa Nhật IV Phục Sinh | Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ tế | 05h00 Hot

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Ba Sau Chúa Nhật IV Phục Sinh, vào lúc 05h00 ngày 05.05.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 299 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Hai Sau Chúa Nhật IV Phục Sinh | Đức Cha Giuse GM GPPC | 05h00 | 04.05 Hot

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Hai Sau Chúa Nhật IV Phục Sinh, vào lúc 05h00 ngày 04.05.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường

/ 553 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến: Chúa Nhật IV Phục Sinh | Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ chủ sự | Vào lúc 17h30 Hot

Thánh Lễ Trực Tuyến: Chúa Nhật IV Phục Sinh, vào lúc 17h30 – ngày 03.05.2020, do Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ chủ sự, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 489 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Thiếu Nhi Trực Tuyến: Chúa Nhật IV Phục Sinh | Lm. Phêrô Huỳnh Thế Vinh | 08h00 | 03.05 Hot

Thánh Lễ Thiếu Nhi Trực Tuyến – Thánh Lễ Chúa Nhật IV Phục Sinh. Ngày cầu nguyện cho ơn gọi, vào lúc 08h00 – ngày 03.05.2020, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 539 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến | Chúa Nhật IV Phục Sinh | Đức Cha Giuse GM GPPC chủ tế | 05h00 | Ngày 03.05

Thánh Lễ Trực Tuyến – Chúa Nhật IV Phục Sinh, vào lúc 05h00 ngày 03.05.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 265 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Bảy Sau Chúa Nhật III Phục Sinh | Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ tế | 05h00 Hot

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Bảy Sau Chúa Nhật III Phục Sinh, vào lúc 05h00 ngày 02.05.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 372 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Sáu Sau Chúa Nhật III Phục Sinh | Đức Cha Giuse GM GPPC | 05h00 | 01.05

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Sáu Sau Chúa Nhật III Phục Sinh, vào lúc 05h00 ngày 01.05.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường

/ 328 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Năm Sau Chúa Nhật III Phục Sinh | Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ tế | 05h00 Hot

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Năm Sau Chúa Nhật III Phục Sinh, vào lúc 05h00 ngày 30.04.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 379 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Tư Sau Chúa Nhật III Phục Sinh | Đức Cha Giuse GM GPPC | 05h00 | 29.04

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Tư Sau Chúa Nhật III Phục Sinh, vào lúc 05h00 ngày 29.04.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường

/ 393 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Ba Sau Chúa Nhật III Phục Sinh | Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ tế | 05h00 Hot

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Ba Sau Chúa Nhật III Phục Sinh, vào lúc 05h00 ngày 28.04.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 340 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Hai Sau Chúa Nhật III Phục Sinh | Đức Cha Giuse Giám Mục GPPC chủ tế | Vào lúc 05h00

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Hai Chúa Nhật III Phục Sinh, vào lúc 05h00 ngày 27.04.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 634 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến: Chúa Nhật III Phục Sinh | Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ chủ sự | Vào lúc 17h30 Hot

Thánh Lễ Trực Tuyến: Chúa Nhật III Phục Sinh, vào lúc 17h30 – ngày 26.04.2020, do Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ chủ sự, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 413 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Thiếu Nhi Trực Tuyến : Chúa Nhật III Phục Sinh | 08h00 | Ngày 26.04 Hot

Thánh Lễ Thiếu Nhi Trực Tuyến – Thánh Lễ Chúa Nhật II Phục Sinh, vào lúc 08h00 – ngày 26.04.2020, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường

/ 908 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến | Chúa Nhật III Phục Sinh | Đức Cha Giuse Giám Mục GPPC chủ tế | Vào lúc 05h00 Hot

Thánh Lễ Trực Tuyến - Chúa Nhật III Phục Sinh, vào lúc 05h00 ngày 26.04.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 479 / Thánh lễ Online

Trực Tuyến Kỷ Niệm 6 Năm Ngày Cung Hiến Nhà Thờ Chánh Toà PC | Đức Cha Giuse GM GPPC | 05h00 Hot

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Bảy Sau Chúa Nhật II Phục Sinh, vào lúc 05h00 – ngày 25.04.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 449 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Sáu Sau Chúa Nhật II Phục Sinh | Đức Cha Giuse Giám Mục GPPC chủ tế | Vào lúc 05h00 Hot

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Sáu Sau Chúa Nhật II Phục Sinh, vào lúc 05h00 – ngày 24.04.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 402 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Năm Sau Chúa Nhật II Phục Sinh | Đức Cha Giuse Giám Mục GPPC chủ tế | Vào lúc 05h00 Hot

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Năm Sau Chúa Nhật II Phục Sinh, vào lúc 05h00 – ngày 23.04.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 444 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Tư Sau Chúa Nhật II Phục Sinh | Đức Cha Giuse Giám Mục GPPC chủ tế | Vào lúc 05h00 Hot

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Tư Sau Chúa Nhật II Phục Sinh, vào lúc 05h00 – ngày 22.04.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 386 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Ba Sau Chúa Nhật II Phục Sinh | Đức Cha Giuse Giám Mục GPPC chủ tế | Vào lúc 05h00

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Ba Sau Chúa Nhật II Phục Sinh, vào lúc 05h00 – ngày 21.04.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.