Clock-Time
/ 1209 / Thánh lễ Online

09h00 | TRỰC TIẾP | THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ VÀ LINH MỤC | Dòng Truyền Giáo Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm | 17.10.2023 Hot

THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ VÀ LINH MỤC. Dòng Truyền Giáo Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Vào lúc 09h00, Thứ Ba, ngày 17/10/2023. Tại Nhà Thờ Chánh Toà Phú Cường...

/ 817 / Thánh lễ Online

09h00 | TRỰC TIẾP | Thánh Lễ Cung Hiến Nhà Thờ và Làm Phép Nhà Mục Vụ | Giáo Xứ Vĩnh Hoà | 14.10.2023 Hot

Thánh Lễ Cung Hiến Nhà Thờ và Làm Phép Nhà Mục Vụ. Giáo Xứ Vĩnh Hoà - Giáo Hạt Phước Thành...

/ 1176 / Thánh lễ Online

09h00 | TRỰC TIẾP | Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng 80 Năm Thành Lập (1943 - 2023) | Hội Dòng Con Đức Mẹ Phú Cường Hot

Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng 80 Năm Thành Lập (1943 - 2023). Hội Dòng Con Đức Mẹ Phú Cường. Vào lúc 9h00, thứ Bảy, ngày 09 tháng 09 năm 2023. Tại nguyện Đường Hội Dòng. Số 396, CMT8, Tp.TDM, Bình Dương...

/ 1609 / Thánh lễ Online

09h00 | TRỰC TIẾP | Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Kim Khánh Khấn Dòng và Hồng Ân Tiên Khấn | Đan Viện Cát Minh Thánh Giuse Phú Cường Hot

Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Kim Khánh Khấn Dòng và Hồng Ân Tiên Khấn. Đan Viện Cát Minh Thánh Giuse Phú Cường. Vào lúc 9h00, thứ Sáu, ngày 08 tháng 09 năm 2023. Tại nguyện Đường Đan Viện. Tổ 3, Tân Bình, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương... 

/ 797 / Thánh lễ Online

09h00 | TRỰC TIẾP | Thánh Lễ Tiên Khấn - Vĩnh Khấn và Mừng Kim Khánh Khấn Dòng | Dòng Nữ Tu Đức Maria INGELMUNTER Hot

Thánh Lễ Tiên Khấn - Vĩnh Khấn và Mừng Kim Khánh Khấn Dòng. Dòng Nữ Tu Đức Maria INGELMUNTER. Vào lúc 9h00, thứ Bảy, ngày 26 tháng 08 năm 2023. Tại nguyện Đường Đức Maria. Số A 149/3 Kp. Bình Đức 2, P. Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương.

/ 1465 / Thánh lễ Online

TRỰC TIẾP | Thánh Lễ Tạ Ơn và trao tu phục cho quý Tân Chủng Sinh Khoá 27 | Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn Hot

Thánh Lễ Tạ Ơn và trao tu phục. Tân Chủng Sinh Khoá 27 - Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn. Vào lúc 9h30, thứ Năm, ngày 24 tháng 08 năm 2023. Tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Phú Cường.

/ 2414 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Giỗ Giáp Năm - Cha Cố Micae Lê Văn Khâm | 14/08/2023 Hot

Giỗ Giáp Năm - Cha Cố Micae Lê Văn Khâm. Thứ Hai, ngày 14/08/2023. tại nhà thờ Chánh Toà Phú Cường...

/ 1388 / Thánh lễ Online

Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Cha Tân Chánh Xứ | Giáo Xứ Tân Khai - Giáo Hạt Bình Long Hot

Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Cha Tân Chánh Xứ  - Lm.Đaminh Nguyễn Văn Chí. Giáo Xứ Tân Khai - Giáo Hạt Bình Long. Vào lúc 09h30. Thứ Bảy, ngày 29/07/2023. Tại nhà thờ giáo xứ Tân Khai - Giáo hạt Bình Long... 

/ 1749 / Thánh lễ Online

07h30 | Trực Tuyến | Thánh Lễ Tuyên Khấn Trọng Thể và Mừng Hồng Ân Khấn Dòng | Hiệp Hội Nữ Đaminh Thừa Sai Phú Cường

Thánh Lễ Tuyên Khấn Trọng Thể và Mừng Hồng Ân Khấn Dòng. Vào lúc 07h30. Thứ Bảy, ngày 24/06/2023. Tại nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường (394 Cách Mạng Tháng Tám, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo phận Phú Cường chủ tế...

/ 1019 / Thánh lễ Online

08h30 | Trực Tuyến | Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế Khoá 18 | Giáo Phận Phú Cường Hot

Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế Khoá 18 - Giáo Phận Phú Cường. Vào lúc 08h30. Thứ Sáu, ngày 16/06/2023. Tại nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường (394 Cách Mạng Tháng Tám, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo phận Phú Cường chủ tế...

/ 1063 / Thánh lễ Online

09h00 | Trực Tuyến | Thánh lễ tuyên khấn trọng thể - Đan Viện Cát Minh Phú Cường | Ngày 07.06.2023 Hot

Thánh lễ tuyên khấn trọng thể - Đan Viện Cát Minh Phú Cường. Vào lúc 09h00. Ngày 07/06/2023. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước. Giám mục Giáo phận Phú Cường chủ tế

/ 839 / Thánh lễ Online

09h00 | Trực Tuyến | Ngày họp mặt tân tòng các thế hệ | Ngày 28.05.2023 Hot

Chương trình họp mặt tân tòng các thế hệ tại giáo xứ Bình Hoà. Vào lúc 09h00 ngày 28 tháng 05 năm 2023. Trong thánh lễ có Bí Tích Khai Tâm cho 10 học viên dự tòng... 

/ 1117 / Thánh lễ Online

10h00 | Trực Tuyến | Thánh Lễ Tạ Ơn - 50 Năm Linh Mục Cha Cố Giuse Đào Nguyên Thống | Ngày 02.05.2023 Hot

Thánh Lễ Tạ Ơn - 50 Năm Linh Mục Cha Giuse Đào Nguyên Thống. Vào lúc 10h00 ngày 02.05.2023. Tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Phú Cường. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám Mục giáo Phận Phú Cường chủ sự...

/ 1285 / Thánh lễ Online

09h30 | Trực Tuyến | Thánh Lễ Tạ Ơn - Kỷ Niệm 12 Năm Giám Mục Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước | Ngày 29.04.2023 Hot

Thánh Lễ Tạ Ơn - Kỷ Niệm 12 Năm Giám Mục Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước. Kỷ niệm 58 năm linh mục Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ. Vào lúc 09h30 ngày 29.04.2023. Tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Phú Cường. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám Mục giáo Phận Phú Cường chủ tế.

/ 3965 / Thánh lễ Online

10h00 | Trực Tuyến | THÁNH LỄ SAI ĐI - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG | Ngày 11.04.2023 Hot

Trực Tuyến – THÁNH LỄ SAI ĐI - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG. Vào lúc 10h00 ngày 11.04.2023. Tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Phú Cường. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám Mục giáo Phận Phú Cường chủ sự.

/ 1501 / Thánh lễ Online

09g00 | Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục - Giáo Phận Phú Cường | Ngày 14.2.2023 Hot

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục - Giáo Phận Phú Cường. Vào lúc 09g00, thứ Ba, ngày 14.2.2023. Tại Nhà Thờ Chánh Toà - Giáo phận Phú Cường. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế.

/ 1710 / Thánh lễ Online

09h00 | Thánh Lễ Tạ Ơn 50 Năm Linh Mục Cha Cố Vinh Sơn Trần Thế Thuận | Ngày 16.12.2022 Hot

Thánh Lễ Tạ Ơn 50 Năm Linh Mục Cha Cố Vinh Sơn Trần Thế Thuận. Vào lúc 9h00 ngày 16.12.2022. Tại Trung Tâm Mục Vụ - Giáo Phận Phú Cường.

/ 2563 / Thánh lễ Online

14h30 | CHƯƠNG TRÌNH GẶP GỠ MÙA VỌNG ANH CHỊ EM CA ĐOÀN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG | Ngày 03.12.2022 Hot

CHƯƠNG TRÌNH GẶP GỠ MÙA VỌNG ANH CHỊ EM CA ĐOÀN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG. Chủ đề: HIỆP HÀNH TRONG TIN YÊU. Vào lúc 14h30 ngày 03.12.2022. Tại Giáo xứ Thánh Giuse - Giáo Phận Phú Cường.

/ 2756 / Thánh lễ Online

08h30 | Thánh Lễ An Táng - LINH MỤC PHAOLÔ LÊ VINH ĐỞM | 24.10.2022 Hot

Thánh Lễ An Táng - LINH MỤC PHAOLÔ LÊ VINH ĐỞM (Chánh xứ Giáo xứ Tân Thành - Giáo hạt Bình Long). Vào lúc 08h30 ngày 24.10.2022. Tại Nhà thờ Chánh Toà - Giáo Phận Phú Cường. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo phận Phú Cường chủ tế.