Clock-Time
/ 1476 / Thánh lễ Online

09h00 | Thánh Lễ Tạ Ơn 50 Năm Linh Mục Cha Cố Vinh Sơn Trần Thế Thuận | Ngày 16.12.2022 Hot

Thánh Lễ Tạ Ơn 50 Năm Linh Mục Cha Cố Vinh Sơn Trần Thế Thuận. Vào lúc 9h00 ngày 16.12.2022. Tại Trung Tâm Mục Vụ - Giáo Phận Phú Cường.

/ 2322 / Thánh lễ Online

14h30 | CHƯƠNG TRÌNH GẶP GỠ MÙA VỌNG ANH CHỊ EM CA ĐOÀN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG | Ngày 03.12.2022 Hot

CHƯƠNG TRÌNH GẶP GỠ MÙA VỌNG ANH CHỊ EM CA ĐOÀN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG. Chủ đề: HIỆP HÀNH TRONG TIN YÊU. Vào lúc 14h30 ngày 03.12.2022. Tại Giáo xứ Thánh Giuse - Giáo Phận Phú Cường.

/ 2493 / Thánh lễ Online

08h30 | Thánh Lễ An Táng - LINH MỤC PHAOLÔ LÊ VINH ĐỞM | 24.10.2022 Hot

Thánh Lễ An Táng - LINH MỤC PHAOLÔ LÊ VINH ĐỞM (Chánh xứ Giáo xứ Tân Thành - Giáo hạt Bình Long). Vào lúc 08h30 ngày 24.10.2022. Tại Nhà thờ Chánh Toà - Giáo Phận Phú Cường. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo phận Phú Cường chủ tế.

/ 1791 / Thánh lễ Online

08h30 | Trực tuyến - CHÚA NHẬT LỄ KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG | Ngày 23.10.2022 Hot

Trực tuyến - CHÚA NHẬT LỄ KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG. Với chủ đề: Anh em sẽ là CHỨNG NHÂN của THẦY” (Cv 1,8). Vào lúc 08h30 ngày 23.10.2022. Tại Trung Tâm Mục Vụ - Giáo Phận Phú Cường.

/ 1825 / Thánh lễ Online

09h00 | Trực tuyến - THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ VÀ LINH MỤC - DÒNG HIẾN SĨ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM | Ngày 22.10.2022 Hot

Trực tuyến - Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế Và Linh Mục - Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Vào lúc 09h00 ngày 22.10.2022. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế. Tại Nhà thờ Chánh Toà - Giáo Phận Phú Cường.. 

/ 5563 / Thánh lễ Online

16h00 | Nghi Thức Tẫn Liệm - Linh Mục Phaolô Lê Vinh Đởm | 20.10.2022

Nghi Thức Tẫn Liệm - Linh Mục Phaolô Lê Vinh Đởm (Chánh xứ Giáo xứ Tân Thành - Giáo hạt Bình Long). Vào lúc 16h00 ngày 20.10.2022. Tại Giáo xứ Tân Thành - Giáo Phận Phú Cường

/ 1466 / Thánh lễ Online

08h30 | Trực tuyến - Mừng Lễ THÁNH PHANXICÔ ASSISI, Bổn Mạng Caritas và Thánh Lễ Tạ Ơn | Ngày 09.10.2022 Hot

Trực tuyến - Mừng Lễ THÁNH PHANXICÔ ASSISI, Bổn Mạng Caritas Giáo Phận Phú Cường. Trao bằng ghi ơn cho những cá nhân, tập thể đã dấn thân cứu trợ mùa dịch COVID-19 năm 2021. Vào lúc 08h30 ngày 09.10.2022. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế. Tại Trung Tâm Mục Vụ - Giáo Phận Phú Cường.

/ 1898 / Thánh lễ Online

09h00 | Trực tuyến - Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế - Dòng Linh Mục Thánh Tâm Chúa Giêsu | Ngày 28.9.2022 Hot

Trực tuyến - Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế - Dòng Linh Mục Thánh Tâm Chúa Giêsu, Miền Dòng Việt Nam, do Đức Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, vào lúc 09h00, ngày 28.9.2022, tại Giáo Xứ Minh Hưng, Giáo hạt Bình Long, Giáo Phận Phú Cường.

/ 1323 / Thánh lễ Online

10h00 | Trực tuyến - Lễ Giỗ Giáp Năm - CHA CỐ GIUSE ÂU DƯƠNG CHI | Ngày 09.9.2022 Hot

Trực tuyến - Lễ Giỗ Giáp Năm - Cha Cố Giuse Âu Dương Chi. Vào lúc 10h00 ngày 09.9.2022. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế. Tại Trung Tâm Mục Vụ - Giáo Phận Phú Cường.

/ 1653 / Thánh lễ Online

09h30 | Thánh Lễ Trao Tu Phục Cho Các Tân Chủng Sinh Giáo Phận Phú Cường Khoá 26 | Ngày 29.08.2022 Hot

Thánh Lễ Trao Tu Phục Cho Các Tân Chủng Sinh Giáo Phận Phú Cường Khoá 26. Vào lúc 09h30 ngày 29.08.2022. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường....

/ 1378 / Thánh lễ Online

08h00 | Thánh Lễ An Táng Cha GIUSE NGUYỄN DUY NHẤT | 26.08.2022 Hot

Thánh Lễ An Táng Cha GIUSE NGUYỄN DUY NHẤT (Chánh xứ Giáo xứ Minh Lập - Giáo hạt Bình Long). Vào lúc 08h00 ngày 26.08.2022. Tại nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường. Sau thánh lễ, linh cữu cha Giuse GIUSE NGUYỄN DUY NHẤT được an táng tại nghĩa trang linh mục giáo phận (trong khu vực nghĩa trang của Giáo xứ Bến Sắn).

/ 1708 / Thánh lễ Online

08h00 | Thánh Lễ An Táng Cha Cố Micae Lê Văn Khâm | 16.08.2022 Hot

Thánh Lễ An Táng Cha Cố Micae Lê Văn Khâm. Vào lúc 08h00 ngày 16.08.2022. Tại nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế.

/ 1524 / Thánh lễ Online

08h30 | Thánh Lễ Tạ Ơn và Nghi Thức Tiên Khấn - Hiệp Hội Nữ Đaminh Thừa Sai Phú Cường | 06.08.2022 Hot

Thánh Lễ Tạ Ơn và Nghi Thức Tiên Khấn - Hiệp Hội Nữ Đaminh Thừa Sai Phú Cường, Vào lúc 08h30 ngày 06.08.2022. Tại nhà thờ Chánh Tòa - Giáo phận Phú Cường, Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế. 

/ 1002 / Thánh lễ Online

09h00 | Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế - Giáo Phận Phú Cường | 28.07.2022 Hot

Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế - Giáo Phận Phú Cường. Vào lúc 09h00 ngày 28.07.2022. Tại Giáo Xứ Búng - Giáo phận Phú Cường. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế

/ 1436 / Thánh lễ Online

08h00 | Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục | Dòng Thừa Sai Đức Tin - Tỉnh Dòng Việt Nam |20.07.2022 Hot

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục - Dòng Thừa Sai Đức Tin - Tỉnh Dòng Việt Nam. Vào lúc 08h00 ngày 20.07.2022. Tại Giáo Xứ Bà Trà - Giáo phận Phú Cường. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế.

/ 1430 / Thánh lễ Online

08h30 | Thánh Lễ Tuyên Khấn Trọn Đời | Hiệp Hội Nữ Đaminh Thừa Sai Phú Cường | 25.06.2022 Hot

Thánh Lễ Tuyên Khấn Trọn Đời | Hiệp Hội Nữ Đaminh Thừa Sai Phú Cường. Vào lúc 08h30 ngày 25.06.2022. Tại Nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế.

/ 615 / Thánh lễ Online

Giáo hội Pháp kết thúc tiến trình Thượng Hội đồng giai đoạn quốc gia Hot

Ngày 15/6/2022, Giáo hội Pháp đã kết thúc giai đoạn quốc gia của Thượng Hội đồng về tính hiệp hành. Kết thúc khoá họp ngoại thường kéo dài hai ngày tại Lyon, trước sự hiện diện của các giáo dân, tu sĩ, các Giám mục đã bỏ phiếu thông qua một lá thư đi kèm với bản đúc kết nguyện vọng của nhiều tín hữu. Hai tài liệu, bản đúc kết và lá thư, sẽ được gửi đến Roma.
/ 1276 / Thánh lễ Online

09h00 | Thánh Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu và Tuyên Khấn Trọn Đời | Hội Dòng Con Đức Mẹ Phú Cường | 11.06.2022 Hot

Trực Tuyến - Thánh Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu và Tuyên Khấn Trọn Đời | Hội Dòng Con Đức Mẹ Phú Cường. Vào lúc 09h00 ngày 11.06.2022. Tại Nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám Mục giáo Phận Phú Cường chủ tế.

/ 1090 / Thánh lễ Online

08h00 | Thánh Lễ An Táng Cha Mátthêu Nguyễn Thanh Yên, M.F. | 10.06.2022 Hot

Thánh Lễ An Táng Cha Mátthêu Nguyễn Thanh Yên, M.F. Vào lúc 08h00 ngày 10.06.2022. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế. Tại Nhà nguyện Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam. Sau thánh lễ Linh cữu Cha Mátthêu sẽ được di quan đến Nghĩa Trang Linh Mục Tỉnh dòng (Nằm trong khuôn viên nghĩa trang Giáo xứ Bà Trà Giáo Phận Phú Cường)