Clock-Time

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Hai Sau Chúa Nhật V Thường Niên Năm B | Ngày 07.02.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Hai Sau Chúa Nhật V Thường Niên Năm A. Vào lúc 05h00 ngày 08.02.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊM NĂM B


  

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Hai Sau Chúa Nhật V Thường Niên Năm B
Vào lúc 05h00 – ngày 08.02.2021
Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

-----------------------------------------------------------------------------------
Thánh lễ được trực tuyến trên facebook, youtube và website của truyền thông Giáo Phận Phú Cường:

Facebook: https://www.facebook.com/truyenthongphucuong/
Kênh youtube:  
https://www.youtube.com/c/TruyenThongGiaoPhanPhuCuong
Website: https://giaophanphucuong.org/
-----------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn anh chị em đã theo dõi và cùng hiệp thông. Để xem được những video mới nhất các bạn có thể nhấn nút “đăng ký” và “Nút Chuông” để được thông báo khi video được phát trực tiếp.

Chân thành cảm ơn quý vị.