Clock-Time

08h00 | Thánh Lễ An Táng Cha Cố Micae Lê Văn Khâm | 16.08.2022

Thánh Lễ An Táng Cha Cố Micae Lê Văn Khâm. Vào lúc 08h00 ngày 16.08.2022. Tại nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế.

THÁNH LỄ AN TÁNG

CHA CỐ MICAE LÊ VĂN KHÂM
(Nguyên Giám quản, nguyên Tổng đại diện giáo phận Phú Cường)


Vào lúc 08h00, ngày 16/08/2022