Clock-Time

08h00 | Thánh Lễ An Táng Cha Mátthêu Nguyễn Thanh Yên, M.F. | 10.06.2022

Thánh Lễ An Táng Cha Mátthêu Nguyễn Thanh Yên, M.F. Vào lúc 08h00 ngày 10.06.2022. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế. Tại Nhà nguyện Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam. Sau thánh lễ Linh cữu Cha Mátthêu sẽ được di quan đến Nghĩa Trang Linh Mục Tỉnh dòng (Nằm trong khuôn viên nghĩa trang Giáo xứ Bà Trà Giáo Phận Phú Cường)

THÁNH LỄ AN TÁNG

LINH MỤC MÁTTHÊU NGUYỄN THANH YÊN, M.F.

Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam

Vào lúc 08h00, ngày 10/06/2022