Clock-Time

08h30 | Thánh Lễ An Táng - LINH MỤC PHAOLÔ LÊ VINH ĐỞM | 24.10.2022

Thánh Lễ An Táng - LINH MỤC PHAOLÔ LÊ VINH ĐỞM (Chánh xứ Giáo xứ Tân Thành - Giáo hạt Bình Long). Vào lúc 08h30 ngày 24.10.2022. Tại Nhà thờ Chánh Toà - Giáo Phận Phú Cường. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo phận Phú Cường chủ tế.

THÁNH LỄ AN TÁNG

LINH MỤC PHAOLÔ LÊ VINH ĐỞM
(Chánh xứ Giáo xứ Tân Thành - Giáo hạt Bình Long
)

Vào lúc 08h30, ngày 24/10/2022