Clock-Time

09h00 | TRỰC TIẾP | Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng 80 Năm Thành Lập (1943 - 2023) | Hội Dòng Con Đức Mẹ Phú Cường

Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng 80 Năm Thành Lập (1943 - 2023). Hội Dòng Con Đức Mẹ Phú Cường. Vào lúc 9h00, thứ Bảy, ngày 09 tháng 09 năm 2023. Tại nguyện Đường Hội Dòng. Số 396, CMT8, Tp.TDM, Bình Dương...

Hội Dòng Con Đức Mẹ Phú Cường
Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng 80 Năm Thành Lập
(1943 - 2023)

Hiệp thông loan báo tin mừng