Clock-Time

09h00 | TRỰC TIẾP | Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Kim Khánh Khấn Dòng và Hồng Ân Tiên Khấn | Đan Viện Cát Minh Thánh Giuse Phú Cường

Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Kim Khánh Khấn Dòng và Hồng Ân Tiên Khấn. Đan Viện Cát Minh Thánh Giuse Phú Cường. Vào lúc 9h00, thứ Sáu, ngày 08 tháng 09 năm 2023. Tại nguyện Đường Đan Viện. Tổ 3, Tân Bình, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương... 

Đan Viện Cát Minh Thánh Giuse Phú Cường
Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng
Kim Khánh Khấn Dòng và Hồng Ân Tiên Khấn

Hiệp thông loan báo tin mừng