Clock-Time

09h00 | TRỰC TIẾP | Thánh Lễ Tiên Khấn - Vĩnh Khấn và Mừng Kim Khánh Khấn Dòng | Dòng Nữ Tu Đức Maria INGELMUNTER

Thánh Lễ Tiên Khấn - Vĩnh Khấn và Mừng Kim Khánh Khấn Dòng. Dòng Nữ Tu Đức Maria INGELMUNTER. Vào lúc 9h00, thứ Bảy, ngày 26 tháng 08 năm 2023. Tại nguyện Đường Đức Maria. Số A 149/3 Kp. Bình Đức 2, P. Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương.

GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
Thánh Lễ Tiên Khấn - Vĩnh Khấn và Mừng Kim Khánh Khấn Dòng
Dòng Nữ Tu Đức Maria INGELMUNTER