Clock-Time

09h00 | Trực Tuyến | Ngày họp mặt tân tòng các thế hệ | Ngày 28.05.2023

Chương trình họp mặt tân tòng các thế hệ tại giáo xứ Bình Hoà. Vào lúc 09h00 ngày 28 tháng 05 năm 2023. Trong thánh lễ có Bí Tích Khai Tâm cho 10 học viên dự tòng... 

GIÁO XỨ BÌNH HOÀ - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
NGÀY HỌP MẶT TÂN TÒNG CÁC THẾ HỆ
HIỆP THÔNG LOAN BÁO TIN MỪNG

PHẦN 01: HỘI THẢOPHẦN 02: THÁNH LỄ