Clock-Time

09h00 | Trực tuyến - Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế - Dòng Linh Mục Thánh Tâm Chúa Giêsu | Ngày 28.9.2022

Trực tuyến - Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế - Dòng Linh Mục Thánh Tâm Chúa Giêsu, Miền Dòng Việt Nam, do Đức Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, vào lúc 09h00, ngày 28.9.2022, tại Giáo Xứ Minh Hưng, Giáo hạt Bình Long, Giáo Phận Phú Cường.

THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN

THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ

DÒNG LINH MỤC THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU - MIỀN DÒNG VIỆT NAM

VÀO LÚC 09H00, NGÀY 28/09/2022